Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 209 797
    Trang hiện tại: 2 034
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Xác định tải trọng ]

Tra cứu hệ số khí động c bằng phần mềm KCS QuickC

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 14/11/2018

Từ tháng 11 năm 2018 bản cập nhật của KCS QuickC cho phép các bạn tra cứu hệ số khí động C của các sơ đồ phổ biến. Người dùng chỉ cần chọn sơ đồ và nhập các thông tin kích thước tương ứng, phần mềm sẽ nội suy và đưa ra kết quả hệ số khí động C theo TCVN 2737:1995

Chọn tab Tra hệ số khí động C, click vào hình ảnh sơ đồ để thay đổi sơ đồ kết cấu

Các sơ đồ được hỗ trợ sẵn trong phần mềm. Đây là các sơ đồ mà KetcauSoft cho là phổ biến, các bạn có thể đề xuất thêm bằng cách phản hồi trong nhóm Người dùng phần mềm KetcauSoft

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

VB .NET - Xuất dữ liệu ra file Excel

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: hệ số khí động, tải trọng gió

Các bài viết liên quan: