Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 550 604
    Trang hiện tại: 2 439
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Xác định nội lực ]

Etabs - Thiết lập phân tích theo giai đoạn thi công

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 03/10/2018

Bài viết này giới thiệu các bước thiết lập trong Etabs để phân tích theo giai đoạn thi công, là quy trình giúp chúng ta mô tả gần đúng hơn sự làm việc của kết cấu trong điều kiện thực tế.

Nguyên do và tác dụng của việc phân tích theo giai đoạn thi công đã được giới thiệu trong bài: Shortening - Nguyên nhân, mâu thuẫn và phương pháp hạn chế sai sót

Dưới đây là các bước thiết lập trong Etabs 9.7.4

Bước 1: Click menu Define > Add Sequential Construction Case

Bước 2: Trong cửa số Add Sequential Construction Case, mục Load Pattern chọn các tải trọng mà bạn cho rằng chịu ảnh hưởng bởi quy trình này. Thông thường và thiên về an toàn, chỉ chọn trường hợp tải trọng bản thân. Để làm được việc này, khi khai báo các trường hợp tải trọng, bạn cần tách riêng trường hợp tải trọng bản thân so với các tải trọng hoàn thiện

Mục Auto Create Active Structure (số tầng trong 1 đợt phân tích), số lượng nhập càng nhỏ thì nội lực càng chính xác, tuy nhiên sẽ dẫn đến thời gian phân tích lâu hơn

Click OK để dóng cửa sổ. Etabs sẽ tự động thêm đuôi -SQ sau trường hợp tải trọng để phân biệt nội lực giữa 2 trường hợp. Như ví dụ trong hình là SW-SQ, trong đó SW là trường hợp tải trọng bản thân kết cấu; SW-SQ là trường hợp tải trọng bản thân có kể đến phân tích theo giai đoạn thi công

Bước 3: (bước này chỉ thực hiện được sau khi phân tích nội lực theo phương pháp thông thường), click menu Analyze > Run Sequential Construction Case

Bước 4: Sau khi phân tích xong, lần lượt thay thế trường hợp tải trọng SQ thành SW-SQ trong các trường hợp tổ hợp. Sử dụng các tổ hợp này để thiết kế như quy trình thông thường.

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Etabs - Sử dụng các khai báo vật liệu và tiết diện từ file có sẵn

Bài viết này giới thiệu chức năng cho phép người dùng tận dụng các khai báo về vật liệu, tiêu chuẩn thiết kế, trường hợp tải trọng, và các tiết diện từ file có sẵn.

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: etabs

Các bài viết liên quan: