Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 209 819
    Trang hiện tại: 1 507
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Các phần mềm thiết kế Kết cấu ] >> [ Etabs, Sap, Safe ]

Etabs - Khắc phục lỗi không xuất được ra file Access

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 09/07/2018

Trường hợp không xuất được file Access (file MDB) chủ yếu bắt gặp ở Etabs 2013, 2015, 2016 hoặc mới hơn. Biểu hiện là menu xuất dữ liệu bị làm mờ không thể kích hoạt được.

Nguyên nhân chủ yêu là do máy tính chưa được cài Office hoặc phiên bản hiện tại Office đã cài không tương thích với Etabs. Bạn cần cài đặt tối thiểu Office 2010 để sử dụng chức năng xuất dữ liệu ra file Access

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

KCS IFD - Tính toán với số liệu cường độ đất nền giả thiết

Khi không có số liệu địa chất, người dùng có thể sử dụng các số liệu giả thiết để tính toán

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: etabs, mdb, access

Các bài viết liên quan: