Số lượt truy cập

    Tất cả: 6 373 401
    Trang hiện tại: 588
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Kiến thức sử dụng phần mềm KetcauSoft ] >> [ RCS ]

RCS - Thép mũ giữa 2 ô sàn có kích thước khác nhau

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 31/03/2018

Theo mặc định, để tránh người dùng phải click quá nhiều điểm, RCS mặc định thanh thép mũ giữa 2 ô sàn có kích thước đua ra về phía mỗi ô sàn là bằng nhau

Tuy nhiên, điều này không đúng cho trường hợp 2 ô sàn có kích thước khác nhau, do đó RCS cho phép người dùng chọn lại kích thước ô sàn còn lại, hoặc nhập trực tiếp độ dài của thanh thép mũ, hình ảnh đính kèm

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Cài đặt phần mềm KetcauSoft cho các phiên bản AutoCAD khác nhau

AutoCAD giữa các phiên bản khác nhau có sự thay đổi về hệ thống cơ sở dữ liệu và cách thức tương tác với các phần mềm bên ngoài. Cụ thể là giữa hai hệ thống AutoCAD 2007 đến 2012 và AutoCAD từ 2013 trở về sau.

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: rcs, thép mũ

Các bài viết liên quan: