Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 550 520
    Trang hiện tại: 1 019
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Kiến thức sử dụng phần mềm KetcauSoft ] >> [ RCS ]

RCS - Thép mũ giữa 2 ô sàn có kích thước khác nhau

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 31/03/2018

Theo mặc định, để tránh người dùng phải click quá nhiều điểm, RCS mặc định thanh thép mũ giữa 2 ô sàn có kích thước đua ra về phía mỗi ô sàn là bằng nhau

Tuy nhiên, điều này không đúng cho trường hợp 2 ô sàn có kích thước khác nhau, do đó RCS cho phép người dùng chọn lại kích thước ô sàn còn lại, hoặc nhập trực tiếp độ dài của thanh thép mũ, hình ảnh đính kèm

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Kiểm tra tỉ số nén theo TCVN 9386:2012

Bài này viết giới thiệu về điều kiện và các thông số dùng để kiểm tra tỉ số nén theo TCVN 9386:2012 (EC8)

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: rcs, thép mũ

Các bài viết liên quan: