Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 041 746
    Trang hiện tại: 829
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Kiến thức sử dụng phần mềm KetcauSoft ] >> [ RCS ]

RCS - Thép mũ giữa 2 ô sàn có kích thước khác nhau

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 31/03/2018

Theo mặc định, để tránh người dùng phải click quá nhiều điểm, RCS mặc định thanh thép mũ giữa 2 ô sàn có kích thước đua ra về phía mỗi ô sàn là bằng nhau

Tuy nhiên, điều này không đúng cho trường hợp 2 ô sàn có kích thước khác nhau, do đó RCS cho phép người dùng chọn lại kích thước ô sàn còn lại, hoặc nhập trực tiếp độ dài của thanh thép mũ, hình ảnh đính kèm

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

RCBc - Xuất dữ liệu từ Etabs 2013

Bài viết này để cập đến việc xuất liệu từ phần mềm Etabs phiên bản 2013 hoặc cao hơn, sử dụng cho phần mềm RCBc

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: rcs, thép mũ

Các bài viết liên quan: