Số lượt truy cập

    Tất cả: 6 532 389
    Trang hiện tại: 718
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Các phần mềm thiết kế Kết cấu ] >> [ AutoCAD ]

AutoCAD - In hoặc không in một Layer

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 21/03/2018

Trong AutoCAD, bạn có thể thiết lập để một layer nào đó ở chế độ In hoặc không in

Khi 1 layer ở chế độ không in, các đối tượng thuộc layer đó sẽ không được in ra, va ngược lại

Để thiết lập chế độ này, bạn gõ lệnh LA để mở của sổ Layer Manager

Click vào biểu tượng máy in ở mỗi layer để chuyển giữa chế độ In và không in; các layer không được in sẽ có ký hiệu vòng tròn gạch chéo màu đỏ

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Etabs 2015 - Chức năng Copy và Dán dữ liệu cho phần tử

Clip dưới đây trình bày Chức năng Copy và Dán dữ liệu cho phần tử; một chức năng mới rất hữu dụng của Etabs 2015

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: autocad, layer

Các bài viết liên quan: