Số lượt truy cập

    Tất cả: 6 802 427
    Trang hiện tại: 952
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Các phần mềm thiết kế Kết cấu ] >> [ AutoCAD ]

AutoCAD - In hoặc không in một Layer

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 21/03/2018

Trong AutoCAD, bạn có thể thiết lập để một layer nào đó ở chế độ In hoặc không in

Khi 1 layer ở chế độ không in, các đối tượng thuộc layer đó sẽ không được in ra, va ngược lại

Để thiết lập chế độ này, bạn gõ lệnh LA để mở của sổ Layer Manager

Click vào biểu tượng máy in ở mỗi layer để chuyển giữa chế độ In và không in; các layer không được in sẽ có ký hiệu vòng tròn gạch chéo màu đỏ

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Các tiêu chuẩn thiết kế Kết cấu

Tập hợp các tiêu chuẩn Việt Nam về thiết kế kết cấu được phân theo các hạng mục

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: autocad, layer

Các bài viết liên quan: