Số lượt truy cập

    Tất cả: 6 802 379
    Trang hiện tại: 3 784
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Nội dung khác ]

Diện tích tiết diện thực của Bu lông

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 15/01/2018

Trong một số trường hợp tính toán (ví dụ kiểm tra liên kết bu lông cường độ cao) chúng ta cần biết giá trị diện tích tiết diện thực của bu lông Abn

Abn thường được gọi với tên Stress Area trong các tài liệu nước ngoài

Trong TVCN 5575:2012 chúng ta có thể tìm thấy thông tin về Abn tại bảng B.4 phụ lục B, liệt kê cho các loại đường kính 16, 18, .. 48

Đối với các loại đường kính khác, hoặc với bu lông có đường kính bé hơn, các bạn có thể tự tính thông qua công thức

Abn = Π /4 * [d - (0.9382 * p)]2 = 0.7854 * [d - (0.9382 * p)]2

Đơn vị của các đại lượng trong công thức trên là mm, trong đó

  • d: đường kính danh nghĩa của bu lông
  • p: bước ren (ký hiệu của từ pitch). Giá trị p theo các loại bu lông được cho trong TCVN 1916:1995, và được thống nhất ở nhiều tiêu chuẩn

Hình ảnh dưới đây là bảng tương đối đầy đủ các loại đường kính, bước ren, và diện tích tiết diện thực của bu lông

Nguồn: Soildworks Help

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Giá trị chuyển dịch tỉ đối được chuẩn hóa

Chuyển dịch tỉ đối là kết quả của quá trình phân tích động lực học kết cấu; chuyển dịch tỉ đối cho thấy vị trí tương đối của các khối lượng của kết cấu trong các dạng dao động. Tỉ lệ giữa các chuyển dịch tỉ đối xác định nên hình dạng của kết cấu trong các dạng dao động.

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: bolt, bu lông

Các bài viết liên quan: