Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 209 701
    Trang hiện tại: 4 542
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Nội dung khác ]

Diện tích tiết diện thực của Bu lông

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 15/01/2018

Trong một số trường hợp tính toán (ví dụ kiểm tra liên kết bu lông cường độ cao) chúng ta cần biết giá trị diện tích tiết diện thực của bu lông Abn

Abn thường được gọi với tên Stress Area trong các tài liệu nước ngoài

Trong TVCN 5575:2012 chúng ta có thể tìm thấy thông tin về Abn tại bảng B.4 phụ lục B, liệt kê cho các loại đường kính 16, 18, .. 48

Đối với các loại đường kính khác, hoặc với bu lông có đường kính bé hơn, các bạn có thể tự tính thông qua công thức

Abn = Π /4 * [d - (0.9382 * p)]2 = 0.7854 * [d - (0.9382 * p)]2

Đơn vị của các đại lượng trong công thức trên là mm, trong đó

  • d: đường kính danh nghĩa của bu lông
  • p: bước ren (ký hiệu của từ pitch). Giá trị p theo các loại bu lông được cho trong TCVN 1916:1995, và được thống nhất ở nhiều tiêu chuẩn

Hình ảnh dưới đây là bảng tương đối đầy đủ các loại đường kính, bước ren, và diện tích tiết diện thực của bu lông

Nguồn: Soildworks Help

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

SAFE - Sử dụng chế độ khóa đỉnh cột để hạn chế sai sót trong bài toán đài cọc lệch tâm

Khi tính toán đài cọc lệch tâm, việc sử dụng SAFE là một lựa chọn tất yếu. Lý do là chúng ta không thể sử dụng Excel đơn thuần để giải bài toán này, và nếu sử dụng sơ đồ Spring trong Etabs thì có những mâu thuẫn không thể khắc phục được. Tuy nhiên, nếu chỉ đặt móng lệch tâm trong bối cảnh làm việc độc lập với phần thân cũng sẽ mắc phải sai số trong kết quả tính toán.

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: bolt, bu lông

Các bài viết liên quan: