Số lượt truy cập

    Tất cả: 8 003 521
    Trang hiện tại: 7 466
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Tính toán cấu kiện ] >> [ Phần thân ]

Kiểm tra tỉ số nén theo TCVN 9386:2012

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 29/12/2017

Bài này viết giới thiệu về điều kiện và các thông số dùng để kiểm tra tỉ số nén theo TCVN 9386:2012 (EC8)

Theo Tiêu chuẩn thiết kế công trình chịu động đất TCVN 9386:2012, để đảm bảo độ dẻo thiết kế, tỉ số nén hay lực dọc quy đổi vd cần được giới hạn trong khoảng nhất định

Ví dụ theo mục 5.4.3.2.1 và 5.4.3.4.1 thì để đảm bảo cấp dẻo DCM, đối với cột vd phải bé hơn 0.65 và đối với vách vd phải bé hơn 0.4

Tỉ số nén được xác định theo công thức vd = Ned / (A*fcd)

Trong công thức xác định vd

  • Ned: lực dọc trong các cấu kiện cột hoặc vách, lấy trong trường hợp tổ hợp có tải trọng động đất
  • A: diện tích tiết diện
  • fcd: cường độ thiết kế của bê tông (khái niệm trong EC2). Theo EC2 mục 3.1.6, fcd = αcc * fck / γC
  • fck là cường độ đặc trưng của mẫu lăng trụ, gần đúng fck = 0.8 * fcu
  • fcu là cường độ đặc trưng của mẫu lập phương, chính là cấp độ bền theo TCVN 5574:2012
  • αcc = 1
  • γC = 1.5 với tải trọng lâu dài + tạm thời; = 1.2 với tình huống đặc biệt (động đất)

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

PBC - Hệ số điều chỉnh sức chịu tải của cọc

Trong phần mềm tính toán sức chịu tải của cọc có các công thức điều chỉnh, đây là phần bổ sung của phần mềm và không được quy định trong tiêu chuẩn

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: động đất, tỉ số nén

Các bài viết liên quan: