Số lượt truy cập

    Tất cả: 4 241 163
    Trang hiện tại: 1 376
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Các phần mềm thiết kế Kết cấu ]

Tekla - Hướng dẫn tạo Custom Component

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 21/06/2017

Slide dưới đây hướng dẫn tạo Custom Component trong Tekla, được biên dịch từ tài liệu của Tekla Trimble

Download: http://www.ketcausoft.com/chip/documents-download-detail.php?mid=71

Tài liệu vẫn đang tiếp tục hoàn thiện.

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Etabs - Vị trí tâm khối lượng và tâm cứng

Sau khi phân tích kết cấu, giá trị khối lượng tầng, vị trí tâm khối lượng, vị trí tâm cứng có thể tìm thấy trong bảng Center Mass Regidity

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: tekla, component

Các bài viết liên quan: