Số lượt truy cập

    Tất cả: 4 853 264
    Trang hiện tại: 2 565
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Các phần mềm thiết kế Kết cấu ]

Tekla - Hướng dẫn tạo Custom Component

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 21/06/2017

Slide dưới đây hướng dẫn tạo Custom Component trong Tekla, được biên dịch từ tài liệu của Tekla Trimble

Download: http://www.ketcausoft.com/chip/documents-download-detail.php?mid=71

Tài liệu vẫn đang tiếp tục hoàn thiện.

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Phương pháp xây dựng biểu đồ tương tác cho Cột tiết diện chữ nhật

Bài viết này trình bày phương pháp xấy dựng biểu đồ tương tác cho Cột tiết diện chữ nhật

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: tekla, component

Các bài viết liên quan: