Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 209 564
    Trang hiện tại: 2 488
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Kiến thức sử dụng phần mềm KetcauSoft ] >> [ KCS KTV ]

KCS KTV - Vẽ Vách phẳng có cốt thép tập trung ở 2 đầu

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 16/06/2017

Clip sau đây hướng dẫn các bạn vẽ vách phẳng có cốt thép tập trung ở 2 đầu trong phần mềm KCS KTV

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

KetcauSoft - Chuyển đổi hình thức sử dụng phần mềm

Bài viết này đề cập đến các chuyển đổi hình thức đăng ký sử dụng các phần mềm KetcauSoft

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: kcs, ktv, vách

Các bài viết liên quan: