Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 041 771
    Trang hiện tại: 9 720
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Tính toán cấu kiện ] >> [ Phần thân ]

RCBc - Số nhánh cốt thép đai của dầm

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 14/06/2017

Trong trường hợp lực cắt lớn, người dùng có thể sử dụng phương án bố trí cốt đai kép để tăng khả năng chịu cắt của dầm

Thông thường khi tính toán và bố trí cốt thép đai dầm, người thiết kế chỉ tính toán với trường hợp đai đơn (2 nhánh - hình a), một số trường hợp dầm rộng thông thường B>350 thì bố trí thêm đai cấu tạo khoảng cách a600~800 gọi là đai lồng (hình b). Trường hợp đai lồng thì đai cấu tạo không được đưa vào tính toán (do khoảng cách lớn), do đó vẫn tính là 2 nhánh. Khi lực cắt lớn dẫn đến bố trí cốt đai 2 nhánh không đủ thì người thiết kế có thể sử dụng phương án đai kép như trong hình c, lúc này khoảng cách bố trí của 2 đai là như nhau, và có thể đưa cả 4 nhánh đai vào để tính toán chịu cắt

Trong phần mềm RCBc, người dùng có thể chỉ định việc tính toán với với bao nhiêu nhánh đai dựa vào việc lựa chọn sử dụng đai kép hay không. Nếu sử dụng tùy chọn Đặt cốt đai kép, phần mềm sẽ tính toán với 4 nhánh, và ngược lại khi bỏ tùy chọn này, phần mềm sẽ chri tính toán với 2 nhánh đai

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Chiều dài tính toán của Cột

Vấn đề tưởng chừng như đơn giản nhưng lại không được nêu một cách ngắn gọn rõ ràng trong tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 5574:2012 đề cập đến chiều dài tính toán của cột trong mục 6.2.2.16, nhưng các bạn cũng sẽ thừa nhận với tôi rằng mục này chỉ có thể áp dụng thực hành với duy nhất 1 trường hợp là nhà nhiều tầng nhiều nhịp, khi đó Lo = 0.7*H, còn các trường hợp còn lại vẫn còn là một ... bí ẩn

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: rcbc, dầm, cốt đai

Các bài viết liên quan: