Số lượt truy cập

    Tất cả: 8 003 472
    Trang hiện tại: 4 714
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Kiến thức sử dụng phần mềm KetcauSoft ] >> [ RCBc ]

RCB, RCBc - Thiết lập số lượng cốt thép cho Dầm

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 06/05/2017

Số lượng cốt thép có thể bố trí trong dầm phụ thuộc vào chiều rộng của Dầm và Thiết lập của người dùng về quan hệ Bề rộng dầm - Số lượng cốt thép

Để quy định mối quan hệ Bề rộng dầm - Số lượng cốt thép, người dùng vào menu Thiết lập > Số lượng sốt thép

Hình phía trên thể hiện quan hệ Bề rộng dầm - Số lượng cốt thép. Ở khung phía bên trái thể hiện mối quan hệ này, còn khung phía bên phải minh họa cho trường hợp đặt cốt thép (số lượng cốt thép). Ví dụ:

  • Dòng thứ 3 phía bên trái cho thấy các dầm có bề rộng từ 220 đến 309 thì được bố trí tối đa là 3 thanh thép , trong đó có 2 thanh kéo dài (được tô đậm hơn) và 1 thanh sẽ được bổ sung nếu cần (được tô mờ hơn).
  • Dòng thứ 5 phía bên trái cho thấy các dầm có bề rộng từ 350 đến 409 được bố trí tối đa 4 thanh thép; trong đó lớp trên có 2 thanh kéo dài và 2 thanh bổ sung nếu cần còn phía dưới có 4 thanh kéo dài đọc dầm.

Khi muốn thay đổi bề rộng khống chế, người dùng click vào dòng tương ứng. Ví dụ như hình dưới dòng thứ 3, khi click vào dòng thứ 3, ô nhập sẽ xuất hiện cho thấy bề rộng cận dưới của Trường hợp bố trí cốt thép này (cận trên chính bằng cận dưới của Trường hợp bố trí ở dòng thứ 4 trừ đi 1mm). Bạn có thể thay đổi cận dưới, hoặc thay đổi kiểu bố trí cốt thép, lưu ý sau khi thay đổi nhớ click vào nút lệnh Hiệu chỉnh.

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Etabs - Khắc phục lỗi khi khai báo Diaphragm

Sau khi hoàn thiện mô hình bao gồm việc khai báo Diaphragm, và tiến hành phân tích kết cấu (Analyze), Etabs sẽ hiển thị một thông báo lỗi thường hay gặp trong việc khai báo Diaphragm như sau: horizontal rigid diaphragm connection found between joints as different elevation. Nếu tiếp tục phân tích mô hình, Etabs sẽ không đưa ra kết quả phân tích dao động.

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: kcs, rcb, rcbc, số lượng, cốt thép

Các bài viết liên quan: