Số lượt truy cập

    Tất cả: 8 003 531
    Trang hiện tại: 7 356
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Kiến thức sử dụng phần mềm KetcauSoft ] >> [ Kiến thức chung ]

KetcauSoft - Lỗi không xuất được file Excel

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 27/03/2017

Bài viết này đề cập đến cách khắc phục lỗi không xuất được file Excel từ các phần mềm của KetcauSoft

Có 2 nhóm nguyên nhân dẫn đến phần mềm của KetcauSoft gặp lỗi khi xuất file Excel, đó là: (1) Do đặt tên cấu kiện hoặc tên tầng với các ký hiệu không phù hợp; và (2) Do một số AddIn trong Excel gây lỗi

1. Lỗi do đặt tên file, tên cấu kiện không phù hợp

Các phần mềm KetcauSoft sử dụng tên cấu kiện để đặt tên file khi xuất ra, ví dụ đối với phần mềm RCBc đó là tên của tầng; với các phần mềm RCC, PFD, KCS IFD đó là tên của cột hoặc móng v.v.. Do đó, khi người dùng đặt tên có các ký tự không phù hợp thì phần mềm sẽ thông báo lỗi do không thể tạo được file, thông báo lỗi thường như hình dưới

Các ký tự gây lỗi khi đặt tên file bao gồm: ~ " # % & * : < > ? / \ { | }, người dùng lưu ý không sử dụng các ký tự này khi đặt tên cho mặt bằng, cho cấu kiện cột, móng v.v...

2. Do một số AddIn trong Excel gây lỗi

Trong một số trường hợp, có một số AddIn trong Excel gây lỗi trong quá trình lưu file của các phần mềm KetcauSoft, trường hợp phổ biến là do FoxitReader PDF Creator COM Add-in. Thông báo lỗi khi xuất file Excel như hình phía dưới

Để khắc phục, người dùng mở phần mềm Excel, vào File > Option > AddIn, trong phần Manage chọn COM Add-ins và click Go

Cửa sổ COM Add-Ins xuất hiện, bỏ không chọn mục FoxitReader PDF Creator COM Add-in như hình phía dưới sau đó click OK và thoát khỏi Excel

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Hạn chế chuyển vị ngang cho nhà cao tầng bằng cách sử dụng Outtrigger

Một vấn đề thường phải đối diện khi thiết kế nhà cao tầng là giải pháp để hạn chế chuyển vị ngang. Các nhà cao tầng hiện nay tại Việt Nam thường có bước cột tương đối lớn trong khi chiều cao của dầm tương đối nhỏ nhằm đảm bảo chiều cao thông thủy với một chiều cao tầng thấp nhất. Điều này làm giảm tác dụng chịu tải trọng ngang của hệ khung trong kết cấu khung – vách lõi (core wall). Nhà càng cao chuyển vị càng lớn trong khi việc tăng kích thước của vách lõi bị hạn chế bởi các điều kiện kiến trúc và kinh tế. Để hạn chế chuyển vị ngang cho công trình, một giải pháp tương đối đơn giản và hiệu quả là sử dụng outtrigger và belt wall.

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: ketcausoft, lỗi, excel

Các bài viết liên quan: