Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 550 551
    Trang hiện tại: 14 350
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Tính toán cấu kiện ] >> [ Phần thân ]

Mô hình hóa cầu thang trong Etabs

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 24/12/2016

Cầu thang được coi là kết cấu phụ, và khi mô hình trong Etabs, mục đích chính là để tính toán đủ tải trọng tác dụng lên hệ kết cấu chính.

Nhiều bạn mô hình hóa cầu thang rất phức tạp trong Etabs nhưng điều này không có nhiều ý nghĩa, chỉ làm tiêu tốn thời gian và có thể làm phát sinh những lỗi không mong muốn, đôi khi mang lại tác dụng bất lợi. Cần lưu ý rằng cầu thang chỉ là kết cấu phụ và mục đích chính chỉ là để có được đầy đủ tải trọng tác dụng lên kết cấu chính.

Một số bạn lại tạo ô sàn Opening và gán tải trọng lên ô sàn này, điều này lại càng sai lầm vì Opening không có khả năng phân phối tải trọng, và dẫn đến bạn mất luôn tải trọng của ô thang.

Một cách đơn giản thường được áp dụng là mô hình hóa ô thang bằng một tấm sàn như hình ảnh phía dưới

Để đảm bảo ô thang chỉ truyền tải trọng mà không ảnh hưởng đến kết cấu chính (về mặt độ cứng), tiết diện ô thang được khai báo dạng membrane

Do phần tử dạng membrane chỉ có tính chất truyền tải trọng mà không có độ cứng chống uốn, không ảnh hưởng độ cứng của kết cấu chính, nên việc sử dụng vật liệu gì để gán cho loại tiết diện này không quan trọng (miễn vẫn là bê tông để không làm sai sót về trọng lượng riêng)

Tải trọng gán lên ô sàn bao gồm tĩnh tải và hoạt tải, giá trị hoạt tải được lấy như giá trị quy định trong TCVN 2737:1995, còn tĩnh tải là giá trị được bóc từ các lớp hoàn thiện của bản thang (bậc xây gạch, vữa lót trát v.v..)

Mô hình này dĩ nhiên vẫn có những điểm chưa chính xác, nhưng đơn giản và có thể chấp nhận được.

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

RCB - Điều chỉnh vị trí cắt thép bố sung

Phần mềm RCB có chức năng cho phép người dùng thiết lập vị trí cắt thép bổ sung cho lớp trên và lớp dưới của dầm

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: etabs, cầu thang

Các bài viết liên quan: