Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 639 991
    Trang hiện tại: 3 569
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Kiến thức sử dụng phần mềm KetcauSoft ] >> [ Cài đặt ]

Cập nhật phần mềm của KetcauSoft

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 23/12/2016

Bài viết này đề cập đến cách cập nhật phần mềm của KetcauSoft

Trong phần mềm KCS Inside, click menu Công cụ > Kiểm tra cập nhật

Nếu có các phiên bản mới, phần mềm sẽ hiển thị thông báo xác nhận cập nhật

Click Ok, phần mềm sẽ tiến hành download và khởi động trình cài đặt sau khi download xong

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

AutoCAD - Đặt layer mặc định cho HATCH

Thay vì việc bạn phải chọn Layer trước hoặc sau khi tạo đối tượng HATCH, từ một chức năng có sẵn của AutoCAD, bạn có thể đặt Layer mặc định cho đối tượng HATCH.

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: ketcausoft, cài đặt, cập nhật

Các bài viết liên quan: