Số lượt truy cập

    Tất cả: 8 003 398
    Trang hiện tại: 3 952
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Kiến thức sử dụng phần mềm KetcauSoft ] >> [ Cài đặt ]

Cập nhật phần mềm của KetcauSoft

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 23/12/2016

Bài viết này đề cập đến cách cập nhật phần mềm của KetcauSoft

Trong phần mềm KCS Inside, click menu Công cụ > Kiểm tra cập nhật

Nếu có các phiên bản mới, phần mềm sẽ hiển thị thông báo xác nhận cập nhật

Click Ok, phần mềm sẽ tiến hành download và khởi động trình cài đặt sau khi download xong

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

PFD - Xuất dữ liệu từ Etabs 2013

Bài viết này để cập đến việc xuất liệu từ phần mềm Etabs phiên bản 2013 hoặc cao hơn, sử dụng cho phần mềm PFD

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: ketcausoft, cài đặt, cập nhật

Các bài viết liên quan: