Số lượt truy cập

    Tất cả: 3 950 642
    Trang hiện tại: 739
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Các phần mềm thiết kế Kết cấu ] >> [ Etabs, Sap, Safe ]

Etabs - Thiết lập chế độ phân tích theo 3D hoặc theo từng phương

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 29/10/2016

Etabs cho phép người dùng thiết lập chế độ phân tích không gian (3D) hoặc theo từng phương. Việc lựa chọn phụ thuộc bài toán hoặc quan điểm tính của người thiết kế

Để chọn chế độ phân tích, tùy theo phiên bản Etabs:

  • Đối với Etabs 9.7.4: người dùng click menu Analyze > Set Analysis options
  • Đối với Etabs 2013 trở đi: người dùng click menu Analyze > Set Active Degrees of Freedom

Trong cửa sổ Analysis options, người dùng có thể chọn Full 3D để phân tích theo không gian đầy đủ, có thể chọn XZ hoặc YZ plane để chọn phân tích phẳng theo từng phương tương ứng; hoặc No Z Rotation để phân tích 3D nhưng loại bỏ các trường hợp xoắn

Việc lựa chọn mô hình phân tích chủ yếu phục vụ việc phân tích dao động. Như đã đề cập, việc lựa chọn chế độ phân tích 3D hay phẳng là tùy thuộc vào trường hợp bài toán hoặc quan điểm tính toán của kỹ sư. Khi chọn phân tích phẳng từng phương người dùng có thể dễ dàng kiểm soát được các dạng dao động theo từng phương và từ đó dễ dàng tính toán được các tải trọng liên quan đến quán tính như Thành phần động của tải trọng gió hoặc Động đất. Mặc dù vậy, phân tích phẳng có nhược điểm là giá trị chu kỳ của dao động thường bé hơn một chút so với phân tích 3D.

Sau tất cả, người dùng cần sử dụng mô hình 3D đầy đủ để phân tích nội lực

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Một số thay đổi chủ yếu trong dự thảo tiêu chuẩn thiết kế kháng chấn mới của Việt Nam

Động đất là tác động quan trọng cần kể đến khi thiết kế nhà và công trình. Trước năm 2006, Việt Nam chưa có Tiêu chuẩn thiết kế kháng chấn chính thức. Từ 2006, Tiêu chuẩn TCXDVN 375:2006 (nay là TCVN 9386:2012) soạn thảo trên cơ sở Eurocode 8 đã được ban hành. Ngoài ra kỹ sư thiết kế có thể sử dụng các Tiêu chuẩn kháng chấn khác của nước ngoài như UBC 97, IBC…. Tuy nhiên các tiêu chuẩn thiết kế chống động đất của phương Tây và của Việt Nam không hoàn toàn tương thích do hệ thống tiêu chuẩn thiết kế kết cấu của Việt Nam chủ yếu dựa theo các tiêu chuẩn của Nga. Do đó, việc biên soạn một Tiêu chuẩn thiết kế kháng chấn của Việt Nam trên cơ sở Tiêu chuẩn mới của Nga SP 14.13330.2011 là cần thiết. Bài báo này đề cập đến và phân tích một số thay đổi quan trọng trong Tiêu chuẩn Nga SP 14.13330.2011 và dự thảo TCVN "Xây dựng công trình trong vùng động đất" so với các phiên bản Tiêu chuẩn kháng chấn cũ của Nga (SNiP II-7-81*).

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: etabs, dao động

Các bài viết liên quan: