Số lượt truy cập

    Tất cả: 6 370 931
    Trang hiện tại: 2 807
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Các phần mềm thiết kế Kết cấu ] >> [ Etabs, Sap, Safe ]

Etabs - Thiết lập chế độ phân tích theo 3D hoặc theo từng phương

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 29/10/2016

Etabs cho phép người dùng thiết lập chế độ phân tích không gian (3D) hoặc theo từng phương. Việc lựa chọn phụ thuộc bài toán hoặc quan điểm tính của người thiết kế

Để chọn chế độ phân tích, tùy theo phiên bản Etabs:

  • Đối với Etabs 9.7.4: người dùng click menu Analyze > Set Analysis options
  • Đối với Etabs 2013 trở đi: người dùng click menu Analyze > Set Active Degrees of Freedom

Trong cửa sổ Analysis options, người dùng có thể chọn Full 3D để phân tích theo không gian đầy đủ, có thể chọn XZ hoặc YZ plane để chọn phân tích phẳng theo từng phương tương ứng; hoặc No Z Rotation để phân tích 3D nhưng loại bỏ các trường hợp xoắn

Việc lựa chọn mô hình phân tích chủ yếu phục vụ việc phân tích dao động. Như đã đề cập, việc lựa chọn chế độ phân tích 3D hay phẳng là tùy thuộc vào trường hợp bài toán hoặc quan điểm tính toán của kỹ sư. Khi chọn phân tích phẳng từng phương người dùng có thể dễ dàng kiểm soát được các dạng dao động theo từng phương và từ đó dễ dàng tính toán được các tải trọng liên quan đến quán tính như Thành phần động của tải trọng gió hoặc Động đất. Mặc dù vậy, phân tích phẳng có nhược điểm là giá trị chu kỳ của dao động thường bé hơn một chút so với phân tích 3D.

Sau tất cả, người dùng cần sử dụng mô hình 3D đầy đủ để phân tích nội lực

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Etabs - Sử dụng các khai báo vật liệu và tiết diện từ file có sẵn

Bài viết này giới thiệu chức năng cho phép người dùng tận dụng các khai báo về vật liệu, tiêu chuẩn thiết kế, trường hợp tải trọng, và các tiết diện từ file có sẵn.

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: etabs, dao động

Các bài viết liên quan: