Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 550 627
    Trang hiện tại: 3 883
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Các phần mềm thiết kế Kết cấu ] >> [ Etabs, Sap, Safe ]

Etabs - Thiết lập chế độ phân tích theo 3D hoặc theo từng phương

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 29/10/2016

Etabs cho phép người dùng thiết lập chế độ phân tích không gian (3D) hoặc theo từng phương. Việc lựa chọn phụ thuộc bài toán hoặc quan điểm tính của người thiết kế

Để chọn chế độ phân tích, tùy theo phiên bản Etabs:

  • Đối với Etabs 9.7.4: người dùng click menu Analyze > Set Analysis options
  • Đối với Etabs 2013 trở đi: người dùng click menu Analyze > Set Active Degrees of Freedom

Trong cửa sổ Analysis options, người dùng có thể chọn Full 3D để phân tích theo không gian đầy đủ, có thể chọn XZ hoặc YZ plane để chọn phân tích phẳng theo từng phương tương ứng; hoặc No Z Rotation để phân tích 3D nhưng loại bỏ các trường hợp xoắn

Việc lựa chọn mô hình phân tích chủ yếu phục vụ việc phân tích dao động. Như đã đề cập, việc lựa chọn chế độ phân tích 3D hay phẳng là tùy thuộc vào trường hợp bài toán hoặc quan điểm tính toán của kỹ sư. Khi chọn phân tích phẳng từng phương người dùng có thể dễ dàng kiểm soát được các dạng dao động theo từng phương và từ đó dễ dàng tính toán được các tải trọng liên quan đến quán tính như Thành phần động của tải trọng gió hoặc Động đất. Mặc dù vậy, phân tích phẳng có nhược điểm là giá trị chu kỳ của dao động thường bé hơn một chút so với phân tích 3D.

Sau tất cả, người dùng cần sử dụng mô hình 3D đầy đủ để phân tích nội lực

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Móng mềm

Móng mềm là loại móng mà trong tính toán có xét đến biến dạng của móng. Thông thường móng vẫn được giả thiết là tuyệt đối cứng, và các bài toán về kiểm tra ứng suất, tính toán cốt thép vẫn dựa vào giả thiết này. Tuy nhiên ở một số trường hợp, giả thiết này không còn phù hợp, gây lãng phí cốt thép cũng như mất an toàn cho móng do không xét đến sự phân bố lại ứng suất dưới nền đất theo biến dạng của móng.

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: etabs, dao động

Các bài viết liên quan: