Số lượt truy cập

    Tất cả: 6 802 236
    Trang hiện tại: 11 680
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Các phần mềm thiết kế Kết cấu ] >> [ Etabs, Sap, Safe ]

SAFE - Update tải trọng chân cột khi sơ đồ Etabs thay đổi

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 23/05/2016

Chắc hẳn không ít người đã từng gặp trường hợp đã xây dựng xong xuôi sơ đồ SAFE thì tải trọng chân cột trong sơ đồ Etabs thay đổi, nếu không có phương pháp chắc cũng sẽ ngậm ngùi xây dựng lại sơ đồ SAFE theo file mới xuất ra từ Etabs. Bài viết này giới thiệu phương pháp update tải trọng chân cột cho sơ đồ SAFE

Các bước thực hiện: Giả thiết chung ta có file SAFE có thể Vi du 1.FDB

  • Xuất dữ liệu từ Etabs sang file VD2.F2K
  • Dùng SAFE để import file VD2.F2K và lưu lại thành file Vi du 2.FDB, lúc này SAFE sẽ tự sinh thêm file Vi du 2.$sf, chính là file chúng ta cần
  • Dùng SAFE mở file Vi du 1.FDB, sử dụng chức năng import và chọn file Vi du 2.$sf
  • Lưu ý chọn chế độ Add to Existing Model
  • Và chọn chế độ ghi đè lên các đối tượng đã có để cập nhật tải trọng chân cột - hình dưới

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

AutoCAD.Net - Hãy để VBA yên nghỉ

Thật khó chấp nhận rằng chúng ta sẽ không thể làm việc gì khi không có máy tính. Nhưng đó đã là sự thật. Chúng ta phải sử dụng máy tính để tính toán, để vẽ, gửi thư, facebook, tỏ tình, để làm mọi thứ... Máy tính đã là tất cả công việc, nhưng tất cả vẫn là chưa đủ. AutoCAD thôi chưa đủ.

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: safe

Các bài viết liên quan: