Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 550 579
    Trang hiện tại: 1 587
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Kiến thức sử dụng phần mềm KetcauSoft ] >> [ RCC ]

RCC - Điều khiển môi trường 3D

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 17/12/2015

Môi trường 3D trong RCC có một số chức năng cơ bản sau: zoom, pan, quay quanh trục đứng, quay quanh trục ngang

Zoom

Bạn có thể thực hiện thao tác Zoom bằng cách lăn chuột giữa

Pan

Bạn có thể thực hiện thao tác Pan bằng cách giữ chuột giữa và di chuyển chuột

Quay quanh trục đứng

Bạn có thể thực hiện thao tác quay quanh trục đứng bằng cách giữ phím SHIFT, sau đó giữ chuột giữa và di chuyển theo phương ngang

Quay quanh trục ngang

Bạn có thể thực hiện thao tác quay quanh trục ngang bằng cách giữ phím SHIFT, sau đó giữ chuột giữa và di chuyển theo phương đứng

Zoom Extend

Bạn có thể thực hiện thao tác Zoom Extend bằng cách click đúp chuột giữa

Một số chức năng khác

Thiết kế cốt thép cho cột: Bạn có thể chọn một cột để thiết kế bằng cách click và một tầng thuộc cột ấy và click Thêm cột giống như khi đang thao tác trong mặt bằng

Xem các giá trị tính toán: Bạn có thể click chuột phải vào một cột để xem thông tin về nội lực và diện tích cốt thép tính toán giống như khi đang thao tác trên mặt đứng

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Diện tích tiết diện thực của Bu lông

Trong một số trường hợp tính toán (ví dụ kiểm tra liên kết bu lông cường độ cao) chúng ta cần biết giá trị diện tích tiết diện thực của bu lông Abn

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: rcc, 3d

Các bài viết liên quan: