Số lượt truy cập

    Tất cả: 4 382 724
    Trang hiện tại: 6 872
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Các phần mềm thiết kế Kết cấu ] >> [ Etabs, Sap, Safe ]

Chia ảo sàn trong Etabs 2015

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 21/11/2015

Trong Etabs 2015, chúng ta có thêm một phương pháp chia ảo sàn so với phiên bản trước, đó chính Etabs sẽ tự động chia ảo theo giá trị mặc định mà người dùng không phải thực hiện thao tác gán chia ảo cho ô sàn. Chức năng sẽ được giới thiệu trong bài viết này.

Chọn sàn và gán theo phương pháp truyền thống

Cũng giống như phiên bản cũ, để gán chia ảo cho ô sàn, người dùng chọn ô sàn và click menu Assign > Shell > Floor Auto Mesh Options

Trong cửa sổ Shell Assiment - Floor Auto Mesh Options, người dùng chọn Auto Cookies Cut Object into Structural Elements, chọn Futher Mesh Where Needed to Maximum Element Size of và nhập kích thước chia ảo, ví dụ 1500mm

 

Để Etabs tự chia ảo theo giá trị chia do người dùng thiết lập

Trong các phiên bản trước; nếu người dùng quên gán chia ảo ô sàn trước khi phần tích mô hình thì sẽ phải tiến hành chia và phân tích lại, điều này đôi khi dẫn tới lỗi thiếu tải trọng, hoặc mất thời gian do phải phân tích nhiều lần

Trong phiên bản Etabs 2015; người dùng thậm chí không cần gán chia ảo vì Etabs sẽ tự thực hiện điều đó với một kích thước chia ảo mặc định mà người dùng có thể thay đổi.

Bởi vì một ô sàn luôn được gán sẵn chế độ chia ảo Default, chế độ này sẽ luôn thực hiện chia ảo ô sàn với một giá trị kích thước chia mặc định

Để thay đổi giá trị kích thước chia, người dùng click menu Analyze > Automatic Rectangular Mesh Setting for Floors (đối với vách thì sử dụng lựa chọn ngay phía dưới mục dành cho sàn)

Trong cửa sổ Automatic Rectanglar Mesh Options, nhập kích thước chia ảo vào mục Mesh Size, ví dụ là 1.5m

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

So sánh giá trị thành phần Tĩnh và thành phần Động của tải trọng Gió

Bài viết này tiến hành một số ví dụ tính toán để đánh giá tỉ lệ giữa thành phần động và thành phần tĩnh của tải trọng Gió trong nhà cao tầng. Các ví dụ cũng tiến hành khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố tới tỉ trọng của thành phần động. Kết quả cho thấy đối với các điều kiện thường gặp trong thiết kế, thì tỉ trọng của thành phần động nằm trong một khoảng nhất định, do đó trong thiết kế, khi cần tính toán nhanh để kiểm tra sơ bộ, có thể sử dụng một tỉ trọng giả thiết để xác định giá trị của thành phần động của tải trọng Gió.

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: etabs 2015, mới, chia ảo, sàn

Các bài viết liên quan: