Số lượt truy cập

    Tất cả: 5 231 937
    Trang hiện tại: 4 458
Chia sẻ trang này




Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Các phần mềm thiết kế Kết cấu ] >> [ Etabs, Sap, Safe ]

Etabs 2015 - Cách tạo file mới với các khai báo thường dùng

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 19/11/2015

Khi tạo một file mới Etabs, người dùng thường phải thiết lập các thông tin như đơn vị sử dụng, tiêu chuẩn thiết kế, cấp độ bền bê tông, cốt thép, các loại tiết diện, các trường hợp tải trọng v.v... Bài viết này giới thiệu cách tạo file mới với các khai báo thường dùng, giúp rút ngắn được thời gian thiết lập môi trường khi xây dựng mô hình trong Etabs

Khi người dùng thực hiện lệnh tạo một file mới, Etabs sẽ hiển thị cửa số cho phép người dùng lựa chọn các thông số mặc định, trong đó có lựa chọn Use Saved User Default Settings, nghĩa là sử dụng các thiết lập mặc định do người dùng đã lưu.

 

Để sử dụng hiệu quả chức năng này, người dùng cần lưu nhưng thiết lập (khai báo) mà mình mong muốn, bằng cách tạo một file có các thông tin về đơn vị, về vật liệu, tiết diện v.v.. mà mình đã điều chỉnh, sau đó click vào menu Options > Save User Default Setting

 

Bằng cách này, các thiết lập "chuẩn" sẽ được lưu lại và có thể đem ra sử dụng khi tạo file Etabs mới, giúp rút ngắn các công đoạn khi xây dựng mô hình Etabs.

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Etabs - Hướng dẫn thiết kế Vách

Bài viết này hướng dẫn sử dụng chức năng kiểm tra và thiết kế Vách trong Etabs.

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: etabs 2015, mới, thiết lập, khai báo

Các bài viết liên quan: