Số lượt truy cập

    Tất cả: 6 231 759
    Trang hiện tại: 8 150
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Các phần mềm thiết kế Kết cấu ] >> [ Etabs, Sap, Safe ]

Khai báo tải trọng động đất bằng phổ (Response spectrum) trong Etabs 2015

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 18/11/2015

Etabs 2015 có tương đối nhiều điểm khác biệt so với các phiên bản cũ, trong đó có việc gán tải trọng động đất bằng phổ

Để khai báo tải trọng động đất bằng phổ, người dùng lần lượt thực hiện 2 bước, đó là: (1) Khai báo phổ, và (2) Khai báo tải trọng động đất

Khai báo phổ

Để khai báo phổ (Response Spectrum) trong Etabs 2015, người dùng click menu Define > Function > Response Spectrum

Trong mục Choose Function Type to Add, chọn From file, sau đó click Add New Function

Click Browse để mở file text chứa thông tin phổ

Chọn file text (lưu ý chọn kiểu file là Text file (*.txt)

Sau khi Etabs đọc file thành công, Etabs sẽ hiển thị biểu đồ chu kỳ - gia tốc Sd(T). Click Convert to User Define để chuyển dữ liệu từ file Text sang file EDB với mục đích tránh gặp lỗi khi quên copy file Text chưa thông tin phổ

Đặt tên cho phổ (ví dụ PHO), và click OK để thoát khỏi của sổ khai báo phổ. Việc khai báo kết thúc.

 

Khai báo tải trọng động đất dựa vào phổ đã khai báo

Click menu Define > Load Case

Click Add New Case

Đặt tên cho tải trọng là DDX (động đất thep phương X). Trong mục Load Case Type chọn Response Spectrum. Trong mục Load Applied click Add

Trong mục Load Name chọn U1 (phương X), nếu khai báo cho DDY thì chọn U2. Trong mục Function chọn PHO (chính là giá trị phổ đã khai báo). Giá trị Scale Factor chọn phụ thuộc vào giá trị phổ đã khai báo, và đơn vị của gia tốc đã thiết lập (lưu ý mặc định của phần mềm là mm/s2, người dùng cần đổi lại thành m/s2 , xem thêm phần thay đổi đơn vị trong Etabs 2013). Nếu giá trị Sd(T) đã bao gồm gia tốc trọng trường g thì Scale Factor = 1; ngược lại chì Scale Factor = 9.81.

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Giá trị chuyển dịch tỉ đối được chuẩn hóa

Chuyển dịch tỉ đối là kết quả của quá trình phân tích động lực học kết cấu; chuyển dịch tỉ đối cho thấy vị trí tương đối của các khối lượng của kết cấu trong các dạng dao động. Tỉ lệ giữa các chuyển dịch tỉ đối xác định nên hình dạng của kết cấu trong các dạng dao động.

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: etabs 2015, phổ

Các bài viết liên quan: