Số lượt truy cập

    Tất cả: 5 557 552
    Trang hiện tại: 2 200
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Kiến thức sử dụng phần mềm KetcauSoft ] >> [ RCC ]

RCC - Cường độ bê tông Rb bị lấy giảm đi do hệ số điều kiện làm việc

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 27/09/2015

Từ phiên bản cập nhật ngày 12.05.2015, khi tính toán diện tích cốt thép cột trong phần mềm RCC, cường độ bê tông bị lấy giảm đi do hệ số điều kiện làm việc

Các hệ số điều kiện làm việc bao gồm có hệ số kể đến kích thước của cấu kiện, và hệ số điều kiện bê tông đổ theo phương đứng, được quy định trong Bảng 15 của TCVN 5574:2012

Người dùng có thể lựa chọn áp dụng hay không áp dụng các hệ số này bằng cách click menu Thiết lập > Hệ số điều kiện làm việc

 

Khi người dùng bỏ chọn các tùy chọn này (không áp dụng), cường độ chịu nén Rb của bê tông sẽ giữ nguyên là cường độ tính toán gốc trong Tiêu chuẩn, ngược lại, cường độ sẽ bị lấy giảm đi.

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

RCS - Vẽ thép mũ cho ô sàn ở biên

Clip phía dưới trình bày cách vẽ thép mũ cho ô sàn ở biên

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: rcc, rb, bê tông

Các bài viết liên quan: