Số lượt truy cập

    Tất cả: 5 822 762
    Trang hiện tại: 1 827
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Kiến thức sử dụng phần mềm KetcauSoft ] >> [ PBC ]

PBC - Lưu ý khi thay đổi thông số cọc

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 22/08/2015

Đa số người dùng thắc mắc về việc kết quả tính toán không thay đổi khi người dùng thay đổi thông số cọc.

Lý do rất đơn giản là người dùng chưa click vào nút lệnh Hiệu chỉnh, nên mặc dù đã thay đổi các thông số trong ô số liệu thì các thông tin về Cọc vẫn như ban đầu. Chỉ khi người dùng click vào nút lệnh Hiệu chỉnh, các thông số đã thay đổi của cọc mới được lưu lại; và các tính toán về sau đó mới sử dụng các thông số mới của cọc.

Hình ảnh phía dưới là Nút lệnh Hiệu chỉnh trong phần mềm PBC 2015, trong phiên bản cũ PBC, nút lệnh Hiểu chỉnh nằm ở góc dưới cùng bên trái

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Bài toán đài cọc lệch tâm, đài cọc dưới nhiều cột

PFD không thể thực hiện tính toán diện tích cốt thép cho bài toán đài cọc lệch tâm và bài toán đài cọc phức tạp (dưới nhiều cột, dưới đài thang máy)

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: pbc, cọc, hiệu chỉnh

Các bài viết liên quan: