Số lượt truy cập

    Tất cả: 4 667 335
    Trang hiện tại: 4 492
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Các phần mềm thiết kế Kết cấu ] >> [ AutoCAD ]

AutoCAD - Giới thiệu chức năng SheetSet

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 29/05/2015

Bài viết giới thiệu về chức năng quản lý và in ấn hồ sơ của AutoCAD.

Chức năng này cho phép người dùng dễ dàng quản lý và in ấn hồ sơ. Công cụ SubSet cũng cho phép người dùng chia hồ sơ ra thành các hạng mục khác nhai, hoặc các bộ môn khác nhau, cho phép quản lý hồ sơ một cách khoa học, rõ ràng.

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Sự suy giảm độ cứng của kết cấu bê tông cốt thép

Bài viết này đề cập đến sự duy giảm độ cứng của kết cấu bê tông cốt thép

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: autocad, plot, sheetset

Các bài viết liên quan: