Số lượt truy cập

    Tất cả: 4 382 708
    Trang hiện tại: 5 847
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Các phần mềm thiết kế Kết cấu ] >> [ Etabs, Sap, Safe ]

Etabs - So sánh các trường hợp gán tải trọng Gió

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 26/05/2015

Bài viết này đề cập đến việc so sánh các trường hợp gán tải trọng gió trong Etabs, đó là các phương pháp gán tải trọng theo dầm biên và gán tải trọng theo Diaphragm

Kết quả cho thấy rằng giá trị bằng nhau trong các trường hợp thông thường

Download: File Etabs tham khảo

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

KCS IFD - Tính toán với số liệu cường độ đất nền giả thiết

Khi không có số liệu địa chất, người dùng có thể sử dụng các số liệu giả thiết để tính toán

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: etabs, tải trọng, gió

Các bài viết liên quan: