Số lượt truy cập

    Tất cả: 4 667 350
    Trang hiện tại: 6 115
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Các phần mềm thiết kế Kết cấu ] >> [ Etabs, Sap, Safe ]

Etabs - So sánh các trường hợp gán tải trọng Gió

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 26/05/2015

Bài viết này đề cập đến việc so sánh các trường hợp gán tải trọng gió trong Etabs, đó là các phương pháp gán tải trọng theo dầm biên và gán tải trọng theo Diaphragm

Kết quả cho thấy rằng giá trị bằng nhau trong các trường hợp thông thường

Download: File Etabs tham khảo

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Hàm lượng tối đa của cốt thép Dầm

Bài viết này đề cập đến hàm lượng tối đa của cốt thép Dầm cho trong các tiêu chuẩn

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: etabs, tải trọng, gió

Các bài viết liên quan: