Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 041 717
    Trang hiện tại: 20 271
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Tính toán cấu kiện ] >> [ Phần thân ]

Tính toán độ võng của dầm theo TCVN

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 06/08/2014

Bài viết này đề cập đến các bước thực hành trong tính toán độ võng của dầm theo TCXDVN 356:2005 – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế (hiện nay là TCVN 5574:2012). Thực tế, nếu chỉ sử dụng duy nhất nội dung trong tiêu chuẩn thì rất khó để tính toán được độ võng của dầm, đặc biệt là đối với dầm trong khung bê tông cốt thép.

Link download: Download

Download file excel: Download

Thảo luận tại đây: http://www.ketcausoft.com/forum/showthread.php?tid=1331&pid=8071#pid8071

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Phương pháp xây dựng biểu đồ tương tác cho Cột tiết diện chữ nhật

Bài viết này trình bày phương pháp xấy dựng biểu đồ tương tác cho Cột tiết diện chữ nhật

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: dầm, độ võng

Các bài viết liên quan: