Số lượt truy cập

    Tất cả: 6 083 464
    Trang hiện tại: 18 262
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Các phần mềm thiết kế Kết cấu ] >> [ Etabs, Sap, Safe ]

Etabs - Hướng dẫn tính toán móng băng

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 12/07/2014

Clip dưới đây hướng dẫn các bạn thực hiện việc tính toán móng băng trong Etabs

Tai liệu liên quan đến việc xác định hệ số nền có thể tìm thấy tại đây: Móng mềm

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

RCS - Vẽ thép mũ cho ô sàn ở biên

Clip phía dưới trình bày cách vẽ thép mũ cho ô sàn ở biên

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: etabs, móng băng

Các bài viết liên quan: