Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 209 586
    Trang hiện tại: 11 005
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Các phần mềm thiết kế Kết cấu ] >> [ Etabs, Sap, Safe ]

Chọn đơn vị trong Etabs 2013

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 22/06/2014

Bài viết này đề cập đến vấn đề chọn đơn vị trong Etabs 2013. Đơn vị trong Etabs 2013 được thể hiện rất linh động, bạn có thể quyết định chọn hệ đơn vị sẽ sử dụng khi khởi tạo dự án, và chọn từng loại đơn vị cho từng loại giá trị, ví dụ bạn có thể chọn chiều dài là mm, nhưng diện tích cốt thép có thể chọn thể hiện là cm2, đây là điểm khác biệt cơ bản và rất ấn tượng so với Etabs các phiên bản trước

Lựa chọn đơn vị trong Etabs

Bạn có 2 cách để chọn đơn vị trong Etabs 2013

Cách 1: chọn đơn vị khi tạo một dự án mới

Khi người dùng click vào nút lệnh New để tạo dự án mới, Etabs sẽ hiển thị cửa sổ cho phép người dùng lựa chọn đơn vị cho dự án

Ở cửa sổ này, bạn hãy chọn Use Built-in Setting With. Trong mục Display Units, chọn Metric SI nếu bạn muốn sử dụng hệ kN-m, chọn Metric MKS nếu bạn muốn sử dụng hệ Ton-m

.

Cách 2: chọn đơn vị khi đang xây dựng mô hình

Trong quá trình xây dựng mô hình, bạn cũng có thể thay đổi đơn vị bằng cách click vào nút lệnh Units ở góc dưới cùng bên phải của phần mềm

Tiếp tục click vào nút lệnh Consistent Units

Cuối cùng là thiết lập đơn vị mà bạn muốn sử dụng

Thiết lập đơn vị thể hiện cho từng loại giá trị

Điểm mới trong Etabs 2013 là bạn có khả năng thiết lập đơn vị cho từng loại giá trị. Để thực hiện, bạn tiến hành click nút lệnh Units ở phía dưới cùng bên phải của Etabs, sau đó click Show Units Form

Cửa số Display Units sẽ xuất hiện cho phép bạn lựa chọn đơn vị thể hiện cho từng loại giá trị

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Phân phối lại nội lực cho dầm bê tông cốt thép

Sự xuất hiện vết nứt trong vùng kéo của cấu kiện bê tông cốt thép và sự biến dạng của bê tông vùng nén cũng như cốt thép chịu kéo sẽ dẫn đến khả năng xoay có hạn chế giữa hai phần của dầm bê tông cốt thép, thường là tại vị trí có nội lực lớn như các đầu dầm. Điều này dẫn đến sơ đồ làm việc của dầm thay đổi: chuyển từ liên kết cứng sang liên kết khớp dẻo, và do đó dẫn đến sự phân phối lại nội lực trong dầm, dẫn đến xu hướng giảm mô mem âm tại gối và tăng mô men ở giữa nhịp. Việc chủ động phân phối lại mô men không chỉ giúp người kỹ sư dễ thiết kế cốt thép hơn cho các khu vực nội lực lớn như đầu dầm, mà còn an toàn hơn cho tiết diện giữa dầm. bài viết này đề cập khai niệm cơ bản và các quy định trong một số tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép.

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: etabs, 2013, đơn vị

Các bài viết liên quan: