Số lượt truy cập

    Tất cả: 6 896 922
    Trang hiện tại: 10 600
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Các phần mềm thiết kế Kết cấu ] >> [ Etabs, Sap, Safe ]

Chọn đơn vị trong Etabs 2013

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 22/06/2014

Bài viết này đề cập đến vấn đề chọn đơn vị trong Etabs 2013. Đơn vị trong Etabs 2013 được thể hiện rất linh động, bạn có thể quyết định chọn hệ đơn vị sẽ sử dụng khi khởi tạo dự án, và chọn từng loại đơn vị cho từng loại giá trị, ví dụ bạn có thể chọn chiều dài là mm, nhưng diện tích cốt thép có thể chọn thể hiện là cm2, đây là điểm khác biệt cơ bản và rất ấn tượng so với Etabs các phiên bản trước

Lựa chọn đơn vị trong Etabs

Bạn có 2 cách để chọn đơn vị trong Etabs 2013

Cách 1: chọn đơn vị khi tạo một dự án mới

Khi người dùng click vào nút lệnh New để tạo dự án mới, Etabs sẽ hiển thị cửa sổ cho phép người dùng lựa chọn đơn vị cho dự án

Ở cửa sổ này, bạn hãy chọn Use Built-in Setting With. Trong mục Display Units, chọn Metric SI nếu bạn muốn sử dụng hệ kN-m, chọn Metric MKS nếu bạn muốn sử dụng hệ Ton-m

.

Cách 2: chọn đơn vị khi đang xây dựng mô hình

Trong quá trình xây dựng mô hình, bạn cũng có thể thay đổi đơn vị bằng cách click vào nút lệnh Units ở góc dưới cùng bên phải của phần mềm

Tiếp tục click vào nút lệnh Consistent Units

Cuối cùng là thiết lập đơn vị mà bạn muốn sử dụng

Thiết lập đơn vị thể hiện cho từng loại giá trị

Điểm mới trong Etabs 2013 là bạn có khả năng thiết lập đơn vị cho từng loại giá trị. Để thực hiện, bạn tiến hành click nút lệnh Units ở phía dưới cùng bên phải của Etabs, sau đó click Show Units Form

Cửa số Display Units sẽ xuất hiện cho phép bạn lựa chọn đơn vị thể hiện cho từng loại giá trị

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Tính toán độ võng của dầm theo TCVN

Bài viết này đề cập đến các bước thực hành trong tính toán độ võng của dầm theo TCXDVN 356:2005 – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế (hiện nay là TCVN 5574:2012). Thực tế, nếu chỉ sử dụng duy nhất nội dung trong tiêu chuẩn thì rất khó để tính toán được độ võng của dầm, đặc biệt là đối với dầm trong khung bê tông cốt thép.

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: etabs, 2013, đơn vị

Các bài viết liên quan: