Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 398 266
    Trang hiện tại: 25 805
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Các phần mềm thiết kế Kết cấu ] >> [ Etabs, Sap, Safe ]

Etabs 2013 - Xuất dữ liệu dạng dao động

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 05/06/2014

Etabs 2013 đã được sử dụng trong thời gian gần đây, với giao diện hoàn toàn khác và mang nhiều ưu điểm trong xây dựng mô hình, phân tích nội lực. Nhưng những người mới dùng Etabs 2013 sẽ phải tức nổ mắt vì việc xuất dữ liệu từ Etabs 2013 không giống với các phiên bản trước, đặc biệt là việc xuất dữ liệu về dạng dao động (building mode, hay mode shapes) - một dữ liệu quan trọng để tính toán tải trọng gió thành phần động. Tôi cũng đã phải nhờ tới sự trợ giúp từ một nhà phân phối của hãng CSI mới có được thông tin này. Nếu Etabs phiên bản 9.7 cho phép người dùng chọn lựa dữ liệu ngay trong giao diện Export thì Etabs 2013 lại dấu điều này trong một cú click chuột phải.

Để xuất dữ liệu về dạng dao động trong Etabs 2013, các bạn cần thực hiện theo các bước dưới đây

Bước 1:

Click vào menu: File > Export > ETABS Tables to Access (hoặc Display > Show tables)

Bước 2:

Click chuột phải vào dòng Tables, chọn Modify Options

Bước 3:

Trong mục Load Cases chọn Modal, trong mục Load Combinations chọn None

Bước 4:

Chọn bảng dữ liệu cần xuất là Diaphragm Center of Mass Displacements

Bước 5:

Click OK để Etabs tiến hành xuất dữ liệu

Trong bước 3, chúng ta cũng có thể chọn để xuất các trường hợp tổ hợp mong muốn, tránh trường hợp Etabs 2013 xuất hết tất cả kết quả của các trường hợp tải trọng và tổ hợp.

Khi xuất dữ liệu cho các phần mềm tính toán tải trọng gió WDLphần mềm tính toán tải trọng động đất EQL, các bảng dữ liệu cần xuất được đề cập như hình dưới

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Bảng Excel tính toán cốt thép Đài cọc từ nội lực có sẵn (Etabs, Safe)

Bài viết giới thiệu bảng excel tính toán diện tích cốt thép cho Đài cọc từ nội lực có sẵn (Etabs, Safe v.v..)

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: etabs, 2013, dao động, mode

Các bài viết liên quan: