Số lượt truy cập

    Tất cả: 4 111 705
    Trang hiện tại: 12 119
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Kiến thức sử dụng phần mềm KetcauSoft ] >> [ Cài đặt ]

Cài đặt các phần mềm trong AutoCAD

Tác giả: Hồ Việt Hùng  | Ngày 21/05/2014

Bài viết này trình bày nguyên tắc chung để cài đặt các phần mềm của KetcauSoft trong AutoCAD. Các phần mềm có thể khác nhau một số điểm, nhưng đều tuân theo một quy tắc cài đặt chung nhất, đó là bao gồm 2 bước: (1) Đặt đường dẫn cho phần mềm, (2) Load file Lisp. Bài viết này lấy ví dụ là phần mềm RCS, tuy nhiên là nguyên tắc chung để cài đặt cho các phần khác như CTK, RCB, RCCd, KCS SFD, KCS Plotter v.v...

Đặt đường dẫn cho phần mềm

 • Bước 1: Click menu Tools > Options , hoặc sử dụng lệnh tắt OP
 • Bước 2: Trong cửa sổ Options, chọn tab File, click vào mục Support File Search Path, sau đó click vào nút lệnh Add
 • Bước 3: Cần chắc chắn rằng con trỏ đang nằm trong dòng trống ở cuối danh sách, tránh chọn vào các đường dẫn có sẵn, click Browse
 • Bước 4: Chọn đường dẫn tới thư mục phần mềm cần cài đặt, nếu bạn đã cài đặt bộ phần mềm của KetcauSoft; các phần mềm mặc định sẽ nằm trong địa chỉ C:\KetcauSoft, đối với phần mềm RCS đường dẫn sẽ là C:\KetcauSoft\RCS, click OK
 • Bước 5: Lần lượt click OK để đóng các cửa sổ

Lưu ý: Trong các bước cài đặt trên, lưu ý Bước 3 tránh chọn nhầm dẫn đến làm mất các đường dẫn có sẵn, đặc biệt là đường dẫn chứa các file config của AutoCAD, gây lỗi không đáng có. Xem lưu ý khi đặt đường dẫn cho phần mềm trong AutoCAD

Load file Lisp

 • Bước 1: Click menu Tools > Load Application , hoặc sử dụng lệnh tắt AP
 • Bước 2: Trong cửa sổ Load/Unload Application , click Contents
 • Bước 3: Trong cửa sổ Startup Suite , click Add
 • Bước 4: Chọn file Lisp có trong thư mục của phần mềm cần cài đặt, click Open
 • Bước 5: Lần lượt click OK để đóng các cửa sổ
 • Bước 6: Khởi động lại AutoCAD

Chú ý: Về việc cài đặt cho các phiên bản AutoCAD khác nhau, xem tại đây

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Kết cấu nhà cao tầng có thể sử dụng hệ sàn lắp ghép không?

Bài viết này đề cập đến việc sử dụng sàn lắp ghép trong kết cấu nhà cao tầng, xuất phát từ vai trò của tấm sàn trong việc phân phối tải trọng ngang và cân bằng chuyển vị của các cấu kiện theo phương đứng.

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: cài đặt

Các bài viết liên quan: