Số lượt truy cập

    Tất cả: 4 955 331
    Trang hiện tại: 15 306
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Vấn đề chung ]

Kiểm tra điều kiện chuyển vị lệch tầng cho phép của nhà cao tầng

Tác giả: Hồ Việt Hùng   | Ngày 13/08/2013

Giá trị chuyển vị lệch tầng của một công trình có thể tìm thấy trong Etabs bằng menu Display > Show tables và tìm đến bảng Story Drifts

Giá trị này được Etabs tính bằng tỉ số d_i/h_i, trong đó d_i là chuyển vị tương đối giữa trọng tâm của sàn tầng đang xét so với trọng tâm của sàn tầng phía dưới và h_i là chiều cao của tầng.

TCXDVN 356-2005: Bảng C.4, phụ lục C quy định chuyển vị lệch tầng giới hạn có thể lấy bằng 1/500 hoặc 1/700 tùy thuộc vào loại vật liệu làm tường ngăn.

TCXDVN 375-2006: Chuyển vị lệch tầng cho phép được nêu trong Yêu cầu về hạn chế hư hỏng tại mục 4.4.3.2, như trình bày tại hình ảnh dưới đây

Như vậy, đối với tải trọng động đất, chuyển vị lệch tầng cho phép có giá trị lớn hơn tải trọng gió (quy định trong TCXDVN 356-2005), điều này có thể lý giải là do tải trọng động đất là tải trọng bất thường, không dự đoán trước được, khi thiết kế kháng chấn chỉ chủ yếu tập trung vào tiêu chí không cho phép sụp đổ để bảo vệ tính mạng con người, còn lại có thể cho phép hư hỏng ở mức hạn chế.

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Tổ hợp SRSS - Sự sai khác giữa tổ hợp tải trọng và tổ hợp nội lực

Tổ hợp SRSS (căn của tổng bình phương các thành phần) được sử dụng để xác định hệ quả tác động của các trường hợp tải trọng có xét đến sự tham gia của nhiều dạng dao động như thành phần dộng của tải trọng gió hoặc tải trọng động đất. Các tiêu chuẩn liên quan đều quy định cần phải sử dụng tổ hợp nội lực theo quy tắc SRSS để xác định hệ quả tác động của các dạng tải trọng này.

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: tính toán, chuyển vị, lệch tầng, nhà cao tầng

Các bài viết liên quan: