Số lượt truy cập

    Tất cả: 6 646 401
    Trang hiện tại: 38 996
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Các phần mềm thiết kế Kết cấu ] >> [ AutoCAD ]

AutoCAD - Sử dụng file lisp tạo lệnh tắt để chuyển nhanh Layer và gọi lệnh vẽ

Tác giả: Hồ Việt Hùng   | Ngày 18/04/2013

Lisp là một ngôn ngữ lập trình phổ biến cho AutoCAD, các mã của Lisp được lưu trong file text có đuôi LSP. Chúng ta có thể sử dụng phần mềm AutoLISP có sẵn trong AutoCAD hoặc chỉ đơn giải là sử dụng chương trình NotePAD của Window để tạo ra file LSP. Tuy nhiên việc tạo file LSP tương đối vất vả do không được hỗ trợ nhiều trong quá trình gõ CODE. Nhưng Lisp là con ruột của AutoDesk và đặc biệt là chứa nhiều khả năng tương tác với AutoCAD mà chỉ Lisp mới có. Chính vì vậy, file lsp vẫn luôn tồn tại và đối với nhiều người, Lisp là một phụ tá đắc lực khi hoạt động với AutoCAD. Bài viết này giới thiệu một ứng dụng đơn giản sử dụng ngôn ngữ Lisp, nhưng đây là một ứng dụng mang lại hiệu quả cao khi thể hiện bản vẽ. Thông thường khi muốn vẽ một đối tượng LINE với Layer mong muốn, thì hoặc chúng ta sẽ đưa chuột lên thanh Layer Bar và đổi layer hiện hành sang layer mong muốn, sau đó sử dụng lệnh LINE để vẽ; hoặc là chúng ta sẽ vẽ bằng lệnh LINE trước, rồi chọn đối tượng và đổi layer. File lisp được giới thiệu trong bài viết này sẽ cung cấp lệnh tắt để thực hiện đổi layer và sau đó sẽ gọi lệnh LINE cho bạn.

Nội dung file LSP

Nội dung file lsp được thể hiện như hình dưới đây. Các bạn có thể thấy cấu trúc của lệnh tương đối đơn giản, khi cần thêm một lệnh mới bạn có thể copy một dòng mới và thay các nội dung lên quan.

Có thể thấy lệnh NT dùng để vẽ LINE có layer KCS_BORDER, lệnh này đã lần lượt thực hiện việc chuyển layer hiện hành qua KCS_BORDER thông qua việc gán giá trị cho biến CLAYER, sau đó thực hiện lệnh LINE để người dùng tiến hành vẽ.

Chú ý rằng các lệnh chỉ có thể thực hiện khi trong bản vẽ đã có Layer tương ứng.

Download

Bạn có thể download file lisp và file chứa các layer tương ứng tại đây: Download

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

AutoCAD - Ứng dụng Xref trong thể hiện bản vẽ kết cấu

Bài viết này giới thiệu về việc ứng dụng Xref trong thể hiện bản vẽ kết cấu. Xref là một tính năng tương đối mạnh của AutoCAD và việc sử dụng nó sẽ mang lại hiệu quả không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng và thời gian thực hiện hồ sơ thiết kế kết cấu.

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: autocad, layer, vẽ

Các bài viết liên quan: