Số lượt truy cập

    Tất cả: 5 362 312
    Trang hiện tại: 18 481
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Vấn đề chung ]

PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN

Tác giả: Hồ Việt Hùng   | Ngày 01/11/2012

Thiết kế theo trạng thái giới hạn (Limit State Design - LSD) là phương pháp chủ yếu và phổ biến để tính toán kết cấu BTCT. Trạng thái giới hạn là trạng thái mà nếu vượt quá thì kết cấu không còn đảm bảo khả năng chịu lực, mất ổn đỉnh hoặc không đảm bảo điều kiện sử dụng bình thường. Thiết kế theo tại trạng thái giới hạn được phân ra làm 2 nhóm, tương ứng là thỏa mã điều kiện chịu lực, ổn định (Ultimate Limit State); và thỏa mãn điều kiện sử dụng bình thường (Serviceability Limit State). Các nhóm này trong TCXDVN 356:2005 được quy định lần lượt là Trạng thái giới hạn thứ nhất (TTGH1) và Trạng thái giới hạn thứ hai (TTGH2)

TRẠNG THÁI GIỚI HẠN THỨ NHẤT (TTGH1)

Tính toán theo THGH1 nhằm đảm bảo cho kết cấu:

  • Không bị phá hoại dòn, dẻo
  • Không bị mất ổn định về hình dạng hoặc về vị trí
  • Không bị phá hoại vì mỏi
  • Không bị phá hoại do tác động đồng thời của các yếu tố về lực và những ảnh hưởng bất lợi của môi trường

Tính toán theo TTGH1 thường ở dưới dạng thỏa mãn các phương trình kiểm tra khả năng chịu lực. Ví dụ phương trình (28) trong TCXDVN 356:2005 sử dụng cho cấu kiện chịu uốn:

M ≤ Rb.b.x.(ho - 0,5.x) + Rsc.As'.(ho - a')

TRẠNG THÁI GIỚI HẠN THỨ HAI (TTGH2)

Tính toán theo TTGH2 nhằm đảm bảo sự làm việc bình thường của kết cấu sao cho:

  • Không cho hình thành cũng như mở rộng vết nứt quá mức hoặc vết nứt dài hạn nếu điều kiện sử dụng không cho phép hình thành hoặc mở rộng vết nứt
  • Không có những biến dạng vượt quá giới hạn cho phép (độ võng, góc xoay, góc trượt, dao động).

Tính toán theo TTGH2 thường ở dưới dạng thỏa mãn các phương trình kiểm tra chuyển vị, độ võng, hoặc độ lún.

TCXDVN 356:2005 cho phép không cần tính toán kiểm tra sự mở rộng vết nứt và biến dạng nế qua thực nghiệm hoặc thực tế sử dụng các kết cấu tương tự đã khẳng định được: bề rộng vết nứt ở mọi giai đoạn không vượt qua giá trị cho phép và kết cấu có đủ độ cứng ở giai đoạn sử dụng (Mục 4.2.2).

Các tiêu chuẩn BS 8110:97, Eurocode2, ACI đều đưa ra được các côn số giới hạn về kích thước cấu kiện (chiều dài nhịp dầm / chiều cao tiết diện dầm) mà nếu thiết kế thỏa mãn thì không cần thiết phải kiểm tra theo TTGH2.

 

Tài liệu tham khảo

[1]. TCXDVN 356:2005. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

AutoCAD - Sử dụng file lisp tạo lệnh tắt để chuyển nhanh Layer và gọi lệnh vẽ

Lisp là một ngôn ngữ lập trình phổ biến cho AutoCAD, các mã của Lisp được lưu trong file text có đuôi LSP. Chúng ta có thể sử dụng phần mềm AutoLISP có sẵn trong AutoCAD hoặc chỉ đơn giải là sử dụng chương trình NotePAD của Window để tạo ra file LSP. Tuy nhiên việc tạo file LSP tương đối vất vả do không được hỗ trợ nhiều trong quá trình gõ CODE. Nhưng Lisp là con ruột của AutoDesk và đặc biệt là chứa nhiều khả năng tương tác với AutoCAD mà chỉ Lisp mới có. Chính vì vậy, file lsp vẫn luôn tồn tại và đối với nhiều người, Lisp là một phụ tá đắc lực khi hoạt động với AutoCAD. Bài viết này giới thiệu một ứng dụng đơn giản sử dụng ngôn ngữ Lisp, nhưng đây là một ứng dụng mang lại hiệu quả cao khi thể hiện bản vẽ. Thông thường khi muốn vẽ một đối tượng LINE với Layer mong muốn, thì hoặc chúng ta sẽ đưa chuột lên thanh Layer Bar và đổi layer hiện hành sang layer mong muốn, sau đó sử dụng lệnh LINE để vẽ; hoặc là chúng ta sẽ vẽ bằng lệnh LINE trước, rồi chọn đối tượng và đổi layer. File lisp được giới thiệu trong bài viết này sẽ cung cấp lệnh tắt để thực hiện đổi layer và sau đó sẽ gọi lệnh LINE cho bạn.

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: trạng thái giới hạn, ttgh, kết cấu, thiết kế

Các bài viết liên quan: