Số lượt truy cập

    Tất cả: 3 950 677
    Trang hiện tại: 28 162
Chia sẻ trang này
Bạn đang ở Chủ đề: [ Thư viện kết cấu ] >> [ Vấn đề chung ]

HÀM LƯỢNG TỐI ĐA CỦA CỐT THÉP DẦM

Tác giả: Hồ Việt Hùng, Vũ Mạnh Tuyên   | Ngày 26/10/2012

Bài viết này đề cập đến hàm lượng tối đa của cốt thép Dầm cho trong các tiêu chuẩn

Hàm lượng cốt thép ảnh hưởng đến dạng phá hoại của cấu kiện, hàm lượng cốt thép quá lớn không chỉ ảnh hưởng đển khả năng chịu lực mà còn gây khó khăn cho công tác thiết kế và thi công. Dưới đây xin trình bày các không chế về hàm lượng cốt thép trong Dầm được nêu trong tiêu chuẩn việt nam và một số tiêu chuẩn khác:
 • Tiêu chuẩn Việt Nam
  • TCXDVN 356-2005: Không quy định về giá trị hàm lượng tối đa của cốt thép cho cấu kiện chịu uốn. Giáo trình BTCT có dựa trên giá trị giới hạn của vùng nén để đưa ra hàm lượng tối đa của cốt thép trong điều kiện đặt cốt thép đơn dựa trên giá trị giới hạn của vùng nén, tuy nhiên giá trị này không áp dụng được cho trường hợp đặt cốt thép kép
  • TCXDVN 375-2006: Có quy định hàm lượng tối đa của cốt thép cho cấu kiện chịu uốn trong chương 5, phụ thuộc vào cấp dẻo của công trình
 • Tiêu chuẩn nước ngoài
  • BS 8110-97: Quy định hàm lượng tối đa của cốt thép (chịu kéo hoặc chịu nén) cho cấu kiện chịu uốn là 4%
  • EuroCode 2: Quy định hàm lượng tối đa của cốt thép (chịu kéo hoặc chịu nén) cho cấu kiện chịu uốn là 4%
  • ACI 318-08: Quy định hàm lượng tối đa của cốt thép với trường hợp chịu tải trọng động đất là: 2.5%
  • Phần mềm Etabs thiết kế cốt thép theo BS 8110-97: Tính toán cấu kiện với hàm lượng tối đa của cốt thép chịu kéo (kể cả trường hợp đặt cốt kép) là 4%

Mặc dù TCXDVN chưa quy định cụ thể về hàm lượng cốt thép tối đa, nhưng qua tham khảo các tiêu chuẩn nước ngoài, chúng ta thấy hàm lượng tối đa của cốt thép chịu kéo hoặc chịu nén trong cấu kiện chịu uốn có thể lên tới 4%

Download tài liệu liên quan

 

 

Chia sẻ trang này:
 

 
 
Bài viết ngẫu nhiên

Etabs - Ý nghĩa của hệ số Pattern Live Load Factor

Để kể đến tác động bất lợi của sự xuất hiện không đồng thời của hoạt tải, Etabs bổ sung hệ số Pattern Live Load Factor cho phép người dùng tác động đến việc phân phối lại mô men đối với hoạt tải theo hệ số giả thiết.

Xem nội dung đầy đủ của bài viết này ...


TAG: thiết kế, cốt thép, dầm, hàm lượng

Các bài viết liên quan: