Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 209 682
Chia sẻ trang này
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN KẾT CẤU

Chủ đề: Etabs, Sap, Safe

Danh sách các bài viết

  1. SAFE - Tắt hiển thị hệ lưới ảo
  2. Etabs - Khai báo sàn một phương
  3. Etabs - Thiết lập chế độ End Length Offsets
  4. Etabs - Thiết lập phân tích theo giai đoạn thi công
  5. Etabs - Không xuất được ra file Access
  6. Etabs - Tra cứu tài liệu về lý thuyết tính toán
  7. SAFE - Xem tải trọng đầu cọc và Copy hình ảnh vào file Excel
  8. Tác dụng của sàn Opening trong Etabs
  9. Mô hình hóa cầu thang trong Etabs
  10. Etabs - Thiết lập chế độ phân tích theo 3D hoặc theo từng phương
  11. SAFE - Update tải trọng chân cột khi sơ đồ Etabs thay đổi
  12. Etabs - Chuyển chế độ hiển thị sang style đen trắng
  13. Etabs - Vị trí tâm khối lượng và tâm cứng
  14. Chia ảo sàn trong Etabs 2015
  15. Etabs 2015 - Cách tạo file mới với các khai báo thường dùng
  16. Khai báo tải trọng động đất bằng phổ trong Etabs 2015
  17. Etabs 2015 -Những tính năng mới nổi bật
  18. Etabs 2015 - Chức năng Copy và Dán dữ liệu cho phần tử
  19. Etabs - Chia phần tử Line tại vị trí giao cắt
  20. Etabs 2015 - Chức năng Shell Uniform Load Sets
  21. Etabs 2015 - Khai báo bổ sung loại đường kính cho cốt thép
  22. Etabs 2015 - Khai báo số lượng Mode phân tích dao động
  23. Etabs - Phương pháp kiểm tra mô hình và đánh giá kết quả
  24. Etabs - So sánh các trường hợp gán tải trọng Gió
  25. SAFE - Sử dụng chế độ khóa đỉnh cột để hạn chế sai sót trong bài toán đài cọc lệch tâm
  26. Modal Participating Mass Ratio và Effective Modal Mass
  27. Etabs - Sử dụng các khai báo vật liệu và tiết diện từ file có sẵn
  28. Etabs - Tạo thêm hệ trục tọa độ
  29. Etabs - Ý nghĩa của hệ số Pattern Live Load Factor
  30. Etabs 2013 - Lựa chọn các tổ hợp khi xuất nội lực
  31. SAFE - Chức năng chụp ảnh màn hình
  32. Etabs - Khắc phục lỗi khi khai báo Diaphragm
  33. Etabs - Bổ sung loại đường kính cốt thép
  34. Etabs - Hướng dẫn tính toán móng băng
  35. Hướng dẫn tính toán móng cọc bằng phần mềm SAFE
  36. Chọn đơn vị trong Etabs 2013
  37. Etabs - Nguyên nhân dẫn đến kết quả chu kỳ dao động của công trình quá lớn
  38. Etabs - Tránh lỗi quên đính kèm file txt chứa phổ phản ứng
  39. Hướng dẫn tính toán sàn bằng phần mềm SAFE
  40. Etabs 2013 - Xuất dữ liệu dạng dao động
  41. Lỗi hiện thông báo Check Warnings khi tính toán Etabs
  42. Etabs - Giảm độ cứng của các cấu kiện Cột, Dầm, Vách
  43. Etabs - Kiểm tra khả năng chịu lực của Vách
  44. Etabs - Mở file của phiên bản cao hơn
  45. Tính toán diện tích cốt thép Sàn BTCT dựa vào nội lực từ Etabs
  46. Những mâu thuẫn khi phân tích kết cấu làm việc đồng thời với nền đất sử dụng phương pháp mô hình cọc bằng liên kết đàn hồi
  47. Shortening - Nguyên nhân, mâu thuẫn, và phương pháp hạn chế sai sót
  48. Etabs - Phân tích kết cấu theo mô hình làm việc đồng thời với nền đất
  49. Etabs - Import lưới cột từ file DXF của AutoCAD
  50. Etabs - Hướng dẫn thiết kế Vách