Số lượt truy cập

    Tất cả: 6 370 857
Chia sẻ trang này
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN KẾT CẤU

Chủ đề: Xác định tải trọng

Danh sách các bài viết

  1. Tải trọng gió - Công thức xác định hệ số K và hệ số áp lực động
  2. Tổ hợp SRSS - Sự sai khác giữa tổ hợp tải trọng và tổ hợp nội lực
  3. Modal Participating Mass Ratio và Effective Modal Mass
  4. Một số thay đổi chủ yếu trong dự thảo tiêu chuẩn thiết kế kháng chấn mới của Việt Nam
  5. Phương pháp thiết kế kháng chấn dựa theo tính năng cho nhà cao tầng
  6. Lấy tải trọng sân bay trực thăng trên mái nhà cao tầng như thế nào
  7. Phải xem xét trị số giới hạn chuyển vị ngang của kết cấu nhà cao tầng như thế nào
  8. Thành phần động của tải trọng gió phụ thuộc như thế nào vào khối lượng của công trình
  9. Khi nào thì phải tính toán tải trọng Động đất
  10. Tính toán tải trọng Gió tác dụng lên Nhà cao tầng theo TCVN
  11. So sánh giá trị thành phần Tĩnh và thành phần Động của tải trọng Gió
  12. Có cần phải chất hoạt tải lệch tầng lệch nhịp khi tính toán kết cấu nhà cao tầng
  13. Tính toán tải trọng Gió cho công trình có mặt bằng hình tròn
  14. Tổ hợp tải trọng và tổ hợp nội lực
  15. Những mâu thuẫn khi phân tích kết cấu làm việc đồng thời với nền đất sử dụng phương pháp mô hình cọc bằng liên kết đàn hồi
  16. Sự suy giảm độ cứng của kết cấu bê tông cốt thép
  17. Tính toán tải trọng Động đất theo TCXDVN 375:2006