Số lượt truy cập

    Tất cả: 3 809 600
Chia sẻ trang này
Hồ Việt Hùng

Các bài viết chính
 1. AutoCAD - Hiển thị thanh File Tabs
 2. Bố trí khe nhiệt cho kết cấu công trình
 3. KetcauSoft - Lỗi không xuất được file Excel
 4. Sức chịu tải thiết kế và Sức chịu tải cực hạn của cọc
 5. SAFE - Xem tải trọng đầu cọc và Copy hình ảnh vào file Excel
 6. RCS - Vẽ thép mũ cho ô sàn ở biên
 7. Tác dụng của sàn Opening trong Etabs
 8. Mô hình hóa cầu thang trong Etabs
 9. Cập nhật phần mềm của KetcauSoft
 10. Bài toán thiết kế móng cọc lệch tâm
 11. Etabs - Thiết lập chế độ phân tích theo 3D hoặc theo từng phương
 12. PBC - Hệ số điều chỉnh sức chịu tải của cọc
 13. Nên thiết kế cột trong nhà công nghiệp 1 tầng như thế nào
 14. Tải trọng gió - Công thức xác định hệ số K và hệ số áp lực động
 15. SAFE - Update tải trọng chân cột khi sơ đồ Etabs thay đổi
 16. Etabs - Chuyển chế độ hiển thị sang style đen trắng
 17. Áp dụng nội suy Newton để tạo hàm cho các bảng tra
 18. Etabs - Vị trí tâm khối lượng và tâm cứng
 19. Lỗi không chọn được đối tượng
 20. Khắc phục lỗi đọc file MDB từ Etabs 2015
 21. KetcauSoft - Tùy biến Font và Layer
 22. Chỉ dẫn thiết kế sàn vượt nhịp lớn
 23. Tính toán cột bê tông cốt thép tiết diện tròn
 24. Bố trí móc cẩu cho cọc ép
 25. RCC - Điều khiển môi trường 3D
 26. Khắc phục lỗi không truy cập được Internet khi đăng ký các phần mềm trong AutoCAD
 27. Tính toán khả năng chịu cắt của liên kết bu lông cường độ cao
 28. Xác định chiều dài tính toán khi tính sức chịu tải theo vật liệu của Cọc
 29. Giá trị xuyên tiêu chuẩn SPT và mối quan hệ với các chỉ tiêu cơ lý khác
 30. Chia ảo sàn trong Etabs 2015
 31. Etabs 2015 - Cách tạo file mới với các khai báo thường dùng
 32. Khai báo tải trọng động đất bằng phổ trong Etabs 2015
 33. RCB - Điều chỉnh vị trí cắt thép bố sung
 34. Tổ hợp SRSS - Sự sai khác giữa tổ hợp tải trọng và tổ hợp nội lực
 35. RCC - Cường độ bê tông Rb bị lấy giảm đi do hệ số điều kiện làm việc
 36. AutoCAD - Chế độ in ảnh đính kèm có hoặc không có khung
 37. Etabs 2015 -Những tính năng mới nổi bật
 38. AutoCAD - Sửa lỗi phím Delete không hoạt động
 39. Etabs 2015 - Chức năng Copy và Dán dữ liệu cho phần tử
 40. Etabs - Chia phần tử Line tại vị trí giao cắt
 41. PBC - Lưu ý khi thay đổi thông số cọc
 42. Etabs 2015 - Chức năng Shell Uniform Load Sets
 43. Etabs 2015 - Khai báo bổ sung loại đường kính cho cốt thép
 44. Etabs 2015 - Khai báo số lượng Mode phân tích dao động
 45. RCC - Khai báo chiều dài làm việc thực tế của cột
 46. AutoCAD - Đặt layer mặc định cho HATCH
 47. Etabs - Phương pháp kiểm tra mô hình và đánh giá kết quả
 48. PFD - Xuất dữ liệu từ Etabs 2013
 49. RCBc - Xuất dữ liệu từ Etabs 2013
 50. AutoCAD - Giới thiệu chức năng SheetSet
 51. Etabs - So sánh các trường hợp gán tải trọng Gió
 52. AutoCAD - Đặt chế độ lưu file có định dạng thấp hơn
 53. AutoCAD - Làm gì khi command line trong CAD bị biến mất ?
 54. Revit - Family Level, DIM, Section phù hợp với phong cách Việt Nam
 55. Revit - Family TAG thép theo kiểu Việt Nam
 56. RCC - Xuất dữ liệu từ Etabs 2013
 57. SAFE - Sử dụng chế độ khóa đỉnh cột để hạn chế sai sót trong bài toán đài cọc lệch tâm
 58. Khắc phục lỗi không load được file DLL trong AutoCAD
 59. Ý nghĩa của hệ số xuất hiện khi thiết kế đài cọc
 60. Giá trị chuyển dịch tỉ đối được chuẩn hóa
 61. Thay đổi lệnh tắt của các phần mềm
 62. RCC - Quy ước về hệ trục tọa độ
 63. Không thiết lập tự động thêm liên kết khi chia ảo Vách trong Etabs
 64. Kiểm tra Vách phẳng theo giả thiết vùng biên chịu mô men
 65. RCC - Tính toán cốt thép theo chu vi và theo một phương
 66. Bài toán đài cọc lệch tâm, đài cọc dưới nhiều cột
 67. Lý thuyết tính toán ổn định cột vát theo TCVN
 68. Ý nghĩa của hệ số CF
 69. Modal Participating Mass Ratio và Effective Modal Mass
 70. AutoCAD.Net - Hãy để VBA yên nghỉ
 71. Etabs - Sử dụng các khai báo vật liệu và tiết diện từ file có sẵn
 72. Etabs - Tạo thêm hệ trục tọa độ
 73. Etabs - Ý nghĩa của hệ số Pattern Live Load Factor
 74. Phân phối lại nội lực cho dầm bê tông cốt thép
 75. KCS IFD - Tính toán với số liệu cường độ đất nền giả thiết
 76. Etabs 2013 - Lựa chọn các tổ hợp khi xuất nội lực
 77. SAFE - Chức năng chụp ảnh màn hình
 78. Những điểm mới trong tiêu chuẩn thiết kế móng cọc TCVN 10304:2014
 79. Thành phần động của tải trọng gió phụ thuộc như thế nào vào khối lượng của công trình
 80. Các tài liệu khác
 81. Cài đặt phần mềm KetcauSoft cho các phiên bản AutoCAD khác nhau
 82. Etabs - Khắc phục lỗi khi khai báo Diaphragm
 83. Lưu ý khi đặt đường dẫn cho phần mềm trong AutoCAD
 84. Tính toán độ võng của dầm theo TCVN
 85. Cài đặt menu của KetcauSoft trong AutoCAD
 86. Khi nào thì phải tính toán tải trọng Động đất
 87. Nét in theo định dạng của KetcauSoft
 88. Etabs - Bổ sung loại đường kính cốt thép
 89. Etabs - Hướng dẫn tính toán móng băng
 90. Trình cài đặt các phần mềm của KetcauSoft
 91. Cài đặt và đăng ký phần mềm PFDe
 92. Hướng dẫn tính toán móng cọc bằng phần mềm SAFE
 93. Chọn đơn vị trong Etabs 2013
 94. RCB - Chiều dài neo thép Dầm vào Cột, Vách
 95. Etabs - Nguyên nhân dẫn đến kết quả chu kỳ dao động của công trình quá lớn
 96. Etabs - Tránh lỗi quên đính kèm file txt chứa phổ phản ứng
 97. Lưu ý khi xuất file MDB
 98. Tất cả các đường dẫn phải là không dấu Tiếng Việt
 99. Hướng dẫn tính toán sàn bằng phần mềm SAFE
 100. Etabs 2013 - Xuất dữ liệu dạng dao động
 101. Chiều cao làm việc của cốt thép
 102. Tính toán diện tích cốt thép theo hàm lượng tối thiểu
 103. Cài đặt các phần mềm trong AutoCAD
 104. Cài đặt và đăng ký phần mềm RCS
 105. Cần phải cài đặt Net FrameWork 3.5 để sử dụng phần mềm của KetcauSoft
 106. AutoCAD - Hiệu chỉnh và cập nhật các hiệu chỉnh cho Block Attribute
 107. AutoCAD - Link dữ liệu giữa Excel và AutoCAD
 108. AutoCAD - Mở nhiều file bản vẽ trên 1 cửa sổ
 109. AutoCAD - Hiển thị thanh chọn chế độ Model - Layout
 110. AutoCAD - Sửa lỗi không thực hiện đượ lệnh Align
 111. Kiểm soát việc xác minh các file lisp và dll khi khởi động AutoCAD 2014
 112. Lỗi hiện thông báo Check Warnings khi tính toán Etabs
 113. AutoCAD - Sửa lỗi Text trong DIM bị nhảy kích thước khi Move hoặc Copy
 114. Tính toán tải trọng Gió tác dụng lên Nhà cao tầng theo TCVN
 115. So sánh giá trị thành phần Tĩnh và thành phần Động của tải trọng Gió
 116. Etabs - Giảm độ cứng của các cấu kiện Cột, Dầm, Vách
 117. Phương pháp xây dựng BDTT và tính toán diện tích cốt thép cho cấu kiện chịu nén LTX
 118. Chiều dài neo và nối cốt thép
 119. Lực ép lớn nhất và Lực ép nhỏ nhất của Cọc ép
 120. Etabs - Kiểm tra khả năng chịu lực của Vách
 121. Bảng Excel tính toán cốt thép Đài cọc từ nội lực có sẵn (Etabs, Safe)
 122. Etabs - Mở file của phiên bản cao hơn
 123. Kiểm tra điều kiện chuyển vị lệch tầng cho phép của nhà cao tầng
 124. Tính toán tải trọng Gió cho công trình có mặt bằng hình tròn
 125. Hướng dẫn lập bảng Excel thiết kế Đài cọc
 126. File lisp giúp cắt các phần Dầm giao nhau
 127. Tổ hợp tải trọng và tổ hợp nội lực
 128. Nội suy (Interpolation)
 129. AutoCAD - Sử dụng file lisp tạo lệnh tắt để chuyển nhanh Layer và gọi lệnh vẽ
 130. AutoCAD - Lệnh cắt DIM, dóng DIM và cách khắc phục lỗi nhảy DIM
 131. Tính toán diện tích cốt thép Sàn BTCT dựa vào nội lực từ Etabs
 132. Những mâu thuẫn khi phân tích kết cấu làm việc đồng thời với nền đất sử dụng phương pháp mô hình cọc bằng liên kết đàn hồi
 133. Chiều dài trung bình của thanh thép trong cấu kiện có mặt bằng hình tròn
 134. Tại sao diện tích cốt thép Cột ở tầng mái lại lớn hơn ở các tầng khác?
 135. Công nghệ sản xuất Panel bê tông ứng suất trước
 136. Móng mềm
 137. Hệ biến dạng đồng điệu
 138. Tâm cứng, tâm khối lượng, tâm hình học
 139. Khi nào thì cấu kiện được coi là Dầm
 140. Biểu đồ tương tác
 141. Hạn chế chuyển vị ngang cho nhà cao tầng bằng cách sử dụng Outtrigger
 142. Công nghệ thi công trong xây dựng cầu Phú Mỹ
 143. AutoCAD - Sửa lỗi không thực hiện được lệnh AppLoad
 144. Công nghệ thi công STUD cho Dầm thép
 145. Hệ số ứng xử
 146. Giả thiết tiết diện phẳng
 147. Phương pháp thiết kế theo trạng thái giới hạn
 148. Các đặc trưng cường độ của bê tông
 149. VB .NET - Đọc dữ liệu từ Etabs
 150. VB .NET - Xuất dữ liệu ra file Excel
 151. Shortening - Nguyên nhân, mâu thuẫn, và phương pháp hạn chế sai sót
 152. AutoCAD - Ứng dụng Xref trong thể hiện bản vẽ kết cấu
 153. AutoCAD - Hướng dẫn đóng gói hồ sơ bằng chức năng eTransmit
 154. Sự suy giảm độ cứng của kết cấu bê tông cốt thép
 155. Hàm lượng tối đa của cốt thép Dầm
 156. Nguyên lý tính toán giằng móng
 157. Etabs - Phân tích kết cấu theo mô hình làm việc đồng thời với nền đất
 158. Etabs - Import lưới cột từ file DXF của AutoCAD
 159. Etabs - Hướng dẫn thiết kế Vách
 160. Phương pháp xây dựng biểu đồ tương tác cho Cột tiết diện chữ nhật
 161. Vấn đề tối ưu trong thiết kế Móng cọc
 162. Tài liệu chuyên ngành
 163. Các tiêu chuẩn thiết kế Kết cấu
 164. Tính toán tải trọng Động đất theo TCXDVN 375:2006
 165. Tính toán cốt thép kép theo giới hạn định trước - Giải pháp cho Dầm chịu mô men lớn
 166. Dầm cao và Dầm chuyển (Deep beam and Transfer beam)


Các bài viết tham gia
 1. Phải xem xét trị số giới hạn chuyển vị ngang của kết cấu nhà cao tầng như thế nào