Số lượt truy cập

    Tất cả: 8 253 099
Chia sẻ trang này
Hồ Việt Hùng

Các bài viết chính
 1. AutoCAD - Sửa lỗi không thể click đúp để edit text trong Layout
 2. AutoCAD - Tắt thông báo Proxy Infomation
 3. Kiểm tra ổn định ngoài mặt phẳng của cột vát
 4. KetcauSoft - Lỗi Cannot create ActiveX component
 5. SAFE - Sử dụng vùng cứng để mô hình cột khi tính đài cọc
 6. Một số câu hỏi về tổ hợp - phần 1 (tháng 4 năm 2019)
 7. SAFE - Tắt hiển thị hệ lưới ảo
 8. KSS - Ứng dụng quản lý STYLE của KetcauSoft
 9. Etabs - Khai báo sàn một phương
 10. Tra cứu hệ số khí động c bằng phần mềm KCS QuickC
 11. Tại sao SCT của cọc khi tính theo SNIP lại bé hơn so với Nhật bản rất nhiều
 12. Quy trình thiết kế kết cấu sử dụng phần mềm KetcauSoft
 13. Chiều dài tính toán của Cột
 14. AutoCad - Canh lề Text, copy nội dung Text
 15. AutoCad - Canh lề Text, copy nội dung Text
 16. KetcauSoft - Chuyển đổi hình thức sử dụng phần mềm
 17. Lấy dữ liệu tính móng từ SAP
 18. Etabs - Thiết lập chế độ End Length Offsets
 19. Kiểm tra điều kiện P-Delta
 20. Etabs - Thiết lập phân tích theo giai đoạn thi công
 21. Đăng ký dùng thử phần mềm KetcauSoft
 22. Etabs - Không xuất được ra file Access
 23. Tính toán sức chịu tải của cọc ép khi có khoan dẫn
 24. Cường độ tính toán của cốt thép CB500
 25. Xử lý bê tông vùng giao Cột và Dầm sàn như thế nào
 26. RCS - Thép mũ giữa 2 ô sàn có kích thước khác nhau
 27. AutoCAD - In hoặc không in một Layer
 28. Excel - Khai báo Trust Locations
 29. RCC - Thiết lập hàm lượng cốt thép giới hạn
 30. Diện tích tiết diện thực của Bu lông
 31. KetcauSoft - Lỗi đường dẫn không tồn tại
 32. Kiểm tra tỉ số nén theo TCVN 9386:2012
 33. Tạo hàm nội suy bằng Chart trong Excel
 34. KetcauSoft - Chiều dài nối chồng cốt thép
 35. Hàm lượng thép cọc khoan nhồi
 36. KetcauSoft - Danh sách các lệnh trong AutoCAD
 37. Etabs - Tra cứu tài liệu về lý thuyết tính toán
 38. KetcauSoft - Sửa lỗi Invalid Input cho các phần mềm PFDe và SFD
 39. Thiết lập chung cho các phần mềm KetcauSoft
 40. RCBc - Thiết lập mác thép cho cốt đai
 41. Tekla - Hướng dẫn tạo Custom Component
 42. KetcauSoft - Sửa lỗi giao diện phần mềm
 43. KCS KTV - Vẽ Vách phẳng có cốt thép tập trung ở 2 đầu
 44. RCBc - Số nhánh cốt thép đai của dầm
 45. RCB, RCBc - Thiết lập số lượng cốt thép cho Dầm
 46. Các bước cài đặt phần mềm KetcauSoft
 47. AutoCAD - Hiển thị thanh File Tabs
 48. Bố trí khe nhiệt cho kết cấu công trình
 49. KetcauSoft - Lỗi không xuất được file Excel
 50. Sức chịu tải thiết kế và Sức chịu tải cực hạn của cọc
 51. SAFE - Xem tải trọng đầu cọc và Copy hình ảnh vào file Excel
 52. RCS - Vẽ thép mũ cho ô sàn ở biên
 53. Tác dụng của sàn Opening trong Etabs
 54. Mô hình hóa cầu thang trong Etabs
 55. Cập nhật phần mềm của KetcauSoft
 56. Bài toán thiết kế móng cọc lệch tâm
 57. Etabs - Thiết lập chế độ phân tích theo 3D hoặc theo từng phương
 58. PBC - Hệ số điều chỉnh sức chịu tải của cọc
 59. Nên thiết kế cột trong nhà công nghiệp 1 tầng như thế nào
 60. Tải trọng gió - Công thức xác định hệ số K và hệ số áp lực động
 61. SAFE - Update tải trọng chân cột khi sơ đồ Etabs thay đổi
 62. Etabs - Chuyển chế độ hiển thị sang style đen trắng
 63. Áp dụng nội suy Newton để tạo hàm cho các bảng tra
 64. Etabs - Vị trí tâm khối lượng và tâm cứng
 65. Lỗi không chọn được đối tượng
 66. Khắc phục lỗi đọc file MDB từ Etabs 2015
 67. KetcauSoft - Tùy biến Font và Layer
 68. Chỉ dẫn thiết kế sàn vượt nhịp lớn
 69. Tính toán cột bê tông cốt thép tiết diện tròn
 70. Bố trí móc cẩu cho cọc ép
 71. RCC - Điều khiển môi trường 3D
 72. Khắc phục lỗi không truy cập được Internet khi đăng ký các phần mềm trong AutoCAD
 73. Tính toán khả năng chịu cắt của liên kết bu lông cường độ cao
 74. Xác định chiều dài tính toán khi tính sức chịu tải theo vật liệu của Cọc
 75. Giá trị xuyên tiêu chuẩn SPT và mối quan hệ với các chỉ tiêu cơ lý khác
 76. Chia ảo sàn trong Etabs 2015
 77. Etabs 2015 - Cách tạo file mới với các khai báo thường dùng
 78. Khai báo tải trọng động đất bằng phổ trong Etabs 2015
 79. RCB - Điều chỉnh vị trí cắt thép bố sung
 80. Tổ hợp SRSS - Sự sai khác giữa tổ hợp tải trọng và tổ hợp nội lực
 81. RCC - Cường độ bê tông Rb bị lấy giảm đi do hệ số điều kiện làm việc
 82. AutoCAD - Chế độ in ảnh đính kèm có hoặc không có khung
 83. Etabs 2015 -Những tính năng mới nổi bật
 84. AutoCAD - Sửa lỗi phím Delete không hoạt động
 85. Etabs 2015 - Chức năng Copy và Dán dữ liệu cho phần tử
 86. Etabs - Chia phần tử Line tại vị trí giao cắt
 87. PBC - Lưu ý khi thay đổi thông số cọc
 88. Etabs 2015 - Chức năng Shell Uniform Load Sets
 89. Etabs 2015 - Khai báo bổ sung loại đường kính cho cốt thép
 90. Etabs 2015 - Khai báo số lượng Mode phân tích dao động
 91. RCC - Khai báo chiều dài làm việc thực tế của cột
 92. AutoCAD - Đặt layer mặc định cho HATCH
 93. Etabs - Phương pháp kiểm tra mô hình và đánh giá kết quả
 94. PFD - Xuất dữ liệu từ Etabs 2013
 95. RCBc - Xuất dữ liệu từ Etabs 2013
 96. AutoCAD - Giới thiệu chức năng SheetSet
 97. Etabs - So sánh các trường hợp gán tải trọng Gió
 98. AutoCAD - Đặt chế độ lưu file có định dạng thấp hơn
 99. AutoCAD - Làm gì khi command line trong CAD bị biến mất ?
 100. Revit - Family Level, DIM, Section phù hợp với phong cách Việt Nam
 101. Revit - Family TAG thép theo kiểu Việt Nam
 102. RCC - Xuất dữ liệu từ Etabs 2013
 103. SAFE - Sử dụng chế độ khóa đỉnh cột để hạn chế sai sót trong bài toán đài cọc lệch tâm
 104. Khắc phục lỗi không load được file DLL trong AutoCAD
 105. Ý nghĩa của hệ số xuất hiện khi thiết kế đài cọc
 106. Giá trị chuyển dịch tỉ đối được chuẩn hóa
 107. Thay đổi lệnh tắt của các phần mềm
 108. RCC - Quy ước về hệ trục tọa độ
 109. Không thiết lập tự động thêm liên kết khi chia ảo Vách trong Etabs
 110. Kiểm tra Vách phẳng theo giả thiết vùng biên chịu mô men
 111. RCC - Tính toán cốt thép theo chu vi và theo một phương
 112. Bài toán đài cọc lệch tâm, đài cọc dưới nhiều cột
 113. Lý thuyết tính toán ổn định cột vát theo TCVN
 114. Ý nghĩa của hệ số CF
 115. Modal Participating Mass Ratio và Effective Modal Mass
 116. AutoCAD.Net - Hãy để VBA yên nghỉ
 117. Etabs - Sử dụng các khai báo vật liệu và tiết diện từ file có sẵn
 118. Etabs - Tạo thêm hệ trục tọa độ
 119. Etabs - Ý nghĩa của hệ số Pattern Live Load Factor
 120. Phân phối lại nội lực cho dầm bê tông cốt thép
 121. KCS IFD - Tính toán với số liệu cường độ đất nền giả thiết
 122. Etabs 2013 - Lựa chọn các tổ hợp khi xuất nội lực
 123. SAFE - Chức năng chụp ảnh màn hình
 124. Những điểm mới trong tiêu chuẩn thiết kế móng cọc TCVN 10304:2014
 125. Thành phần động của tải trọng gió phụ thuộc như thế nào vào khối lượng của công trình
 126. Các tài liệu khác
 127. Cài đặt phần mềm KetcauSoft cho các phiên bản AutoCAD khác nhau
 128. Etabs - Khắc phục lỗi khi khai báo Diaphragm
 129. Lưu ý khi đặt đường dẫn cho phần mềm trong AutoCAD
 130. Tính toán độ võng của dầm theo TCVN
 131. Cài đặt menu của KetcauSoft trong AutoCAD
 132. Khi nào thì phải tính toán tải trọng Động đất
 133. Nét in theo định dạng của KetcauSoft
 134. Etabs - Bổ sung loại đường kính cốt thép
 135. Etabs - Hướng dẫn tính toán móng băng
 136. Trình cài đặt các phần mềm của KetcauSoft
 137. Cài đặt và đăng ký phần mềm PFDe
 138. Hướng dẫn tính toán móng cọc bằng phần mềm SAFE
 139. Chọn đơn vị trong Etabs 2013
 140. RCB - Chiều dài neo thép Dầm vào Cột, Vách
 141. Etabs - Nguyên nhân dẫn đến kết quả chu kỳ dao động của công trình quá lớn
 142. Etabs - Tránh lỗi quên đính kèm file txt chứa phổ phản ứng
 143. Lưu ý khi xuất file MDB
 144. Tất cả các đường dẫn phải là không dấu Tiếng Việt
 145. Hướng dẫn tính toán sàn bằng phần mềm SAFE
 146. Etabs 2013 - Xuất dữ liệu dạng dao động
 147. Chiều cao làm việc của cốt thép
 148. Tính toán diện tích cốt thép theo hàm lượng tối thiểu
 149. Cài đặt các phần mềm trong AutoCAD
 150. Cài đặt và đăng ký phần mềm RCS
 151. Cần phải cài đặt Net FrameWork 3.5 để sử dụng phần mềm của KetcauSoft
 152. AutoCAD - Hiệu chỉnh và cập nhật các hiệu chỉnh cho Block Attribute
 153. AutoCAD - Link dữ liệu giữa Excel và AutoCAD
 154. AutoCAD - Mở nhiều file bản vẽ trên 1 cửa sổ
 155. AutoCAD - Hiển thị thanh chọn chế độ Model - Layout
 156. AutoCAD - Sửa lỗi không thực hiện đượ lệnh Align
 157. Kiểm soát việc xác minh các file lisp và dll khi khởi động AutoCAD 2014
 158. Lỗi hiện thông báo Check Warnings khi tính toán Etabs
 159. AutoCAD - Sửa lỗi Text trong DIM bị nhảy kích thước khi Move hoặc Copy
 160. Tính toán tải trọng Gió tác dụng lên Nhà cao tầng theo TCVN
 161. So sánh giá trị thành phần Tĩnh và thành phần Động của tải trọng Gió
 162. Etabs - Giảm độ cứng của các cấu kiện Cột, Dầm, Vách
 163. Phương pháp xây dựng BDTT và tính toán diện tích cốt thép cho cấu kiện chịu nén LTX
 164. Chiều dài neo và nối cốt thép
 165. Lực ép lớn nhất và Lực ép nhỏ nhất của Cọc ép
 166. Etabs - Kiểm tra khả năng chịu lực của Vách
 167. Bảng Excel tính toán cốt thép Đài cọc từ nội lực có sẵn (Etabs, Safe)
 168. Etabs - Mở file của phiên bản cao hơn
 169. Kiểm tra điều kiện chuyển vị lệch tầng cho phép của nhà cao tầng
 170. Tính toán tải trọng Gió cho công trình có mặt bằng hình tròn
 171. Hướng dẫn lập bảng Excel thiết kế Đài cọc
 172. File lisp giúp cắt các phần Dầm giao nhau
 173. Tổ hợp tải trọng và tổ hợp nội lực
 174. Nội suy (Interpolation)
 175. AutoCAD - Sử dụng file lisp tạo lệnh tắt để chuyển nhanh Layer và gọi lệnh vẽ
 176. AutoCAD - Lệnh cắt DIM, dóng DIM và cách khắc phục lỗi nhảy DIM
 177. Tính toán diện tích cốt thép Sàn BTCT dựa vào nội lực từ Etabs
 178. Những mâu thuẫn khi phân tích kết cấu làm việc đồng thời với nền đất sử dụng phương pháp mô hình cọc bằng liên kết đàn hồi
 179. Chiều dài trung bình của thanh thép trong cấu kiện có mặt bằng hình tròn
 180. Tại sao diện tích cốt thép Cột ở tầng mái lại lớn hơn ở các tầng khác?
 181. Công nghệ sản xuất Panel bê tông ứng suất trước
 182. Móng mềm
 183. Hệ biến dạng đồng điệu
 184. Tâm cứng, tâm khối lượng, tâm hình học
 185. Khi nào thì cấu kiện được coi là Dầm
 186. Biểu đồ tương tác
 187. Hạn chế chuyển vị ngang cho nhà cao tầng bằng cách sử dụng Outtrigger
 188. Công nghệ thi công trong xây dựng cầu Phú Mỹ
 189. AutoCAD - Sửa lỗi không thực hiện được lệnh AppLoad
 190. Công nghệ thi công STUD cho Dầm thép
 191. Hệ số ứng xử
 192. Giả thiết tiết diện phẳng
 193. Phương pháp thiết kế theo trạng thái giới hạn
 194. Các đặc trưng cường độ của bê tông
 195. VB .NET - Đọc dữ liệu từ Etabs
 196. VB .NET - Xuất dữ liệu ra file Excel
 197. Shortening - Nguyên nhân, mâu thuẫn, và phương pháp hạn chế sai sót
 198. AutoCAD - Ứng dụng Xref trong thể hiện bản vẽ kết cấu
 199. AutoCAD - Hướng dẫn đóng gói hồ sơ bằng chức năng eTransmit
 200. Sự suy giảm độ cứng của kết cấu bê tông cốt thép
 201. Hàm lượng tối đa của cốt thép Dầm
 202. Nguyên lý tính toán giằng móng
 203. Etabs - Phân tích kết cấu theo mô hình làm việc đồng thời với nền đất
 204. Etabs - Import lưới cột từ file DXF của AutoCAD
 205. Etabs - Hướng dẫn thiết kế Vách
 206. Phương pháp xây dựng biểu đồ tương tác cho Cột tiết diện chữ nhật
 207. Vấn đề tối ưu trong thiết kế Móng cọc
 208. Tài liệu chuyên ngành
 209. Các tiêu chuẩn thiết kế Kết cấu
 210. Tính toán tải trọng Động đất theo TCXDVN 375:2006
 211. Tính toán cốt thép kép theo giới hạn định trước - Giải pháp cho Dầm chịu mô men lớn
 212. Dầm cao và Dầm chuyển (Deep beam and Transfer beam)


Các bài viết tham gia
 1. Phải xem xét trị số giới hạn chuyển vị ngang của kết cấu nhà cao tầng như thế nào