Số lượt truy cập

    Tất cả: 6 083 521
Chia sẻ trang này
Hồ Việt Hùng

Các bài viết chính
 1. Etabs - Không xuất được ra file Access
 2. Tính toán sức chịu tải của cọc ép khi có khoan dẫn
 3. Cường độ tính toán của cốt thép CB500
 4. Xử lý bê tông vùng giao Cột và Dầm sàn như thế nào
 5. RCS - Thép mũ giữa 2 ô sàn có kích thước khác nhau
 6. AutoCAD - In hoặc không in một Layer
 7. Excel - Khai báo Trust Locations
 8. RCC - Thiết lập hàm lượng cốt thép giới hạn
 9. Diện tích tiết diện thực của Bu lông
 10. KetcauSoft - Lỗi đường dẫn không tồn tại
 11. Kiểm tra tỉ số nén theo TCVN 9386:2012
 12. Tạo hàm nội suy bằng Chart trong Excel
 13. KetcauSoft - Chiều dài nối chồng cốt thép
 14. Hàm lượng thép cọc khoan nhồi
 15. KetcauSoft - Danh sách các lệnh trong AutoCAD
 16. Etabs - Tra cứu tài liệu về lý thuyết tính toán
 17. KetcauSoft - Sửa lỗi Invalid Input cho các phần mềm PFDe và SFD
 18. Thiết lập chung cho các phần mềm KetcauSoft
 19. RCBc - Thiết lập mác thép cho cốt đai
 20. Tekla - Hướng dẫn tạo Custom Component
 21. KetcauSoft - Sửa lỗi giao diện phần mềm
 22. KCS KTV - Vẽ Vách phẳng có cốt thép tập trung ở 2 đầu
 23. RCBc - Số nhánh cốt thép đai của dầm
 24. RCB, RCBc - Thiết lập số lượng cốt thép cho Dầm
 25. Các bước cài đặt phần mềm KetcauSoft
 26. AutoCAD - Hiển thị thanh File Tabs
 27. Bố trí khe nhiệt cho kết cấu công trình
 28. KetcauSoft - Lỗi không xuất được file Excel
 29. Sức chịu tải thiết kế và Sức chịu tải cực hạn của cọc
 30. SAFE - Xem tải trọng đầu cọc và Copy hình ảnh vào file Excel
 31. RCS - Vẽ thép mũ cho ô sàn ở biên
 32. Tác dụng của sàn Opening trong Etabs
 33. Mô hình hóa cầu thang trong Etabs
 34. Cập nhật phần mềm của KetcauSoft
 35. Bài toán thiết kế móng cọc lệch tâm
 36. Etabs - Thiết lập chế độ phân tích theo 3D hoặc theo từng phương
 37. PBC - Hệ số điều chỉnh sức chịu tải của cọc
 38. Nên thiết kế cột trong nhà công nghiệp 1 tầng như thế nào
 39. Tải trọng gió - Công thức xác định hệ số K và hệ số áp lực động
 40. SAFE - Update tải trọng chân cột khi sơ đồ Etabs thay đổi
 41. Etabs - Chuyển chế độ hiển thị sang style đen trắng
 42. Áp dụng nội suy Newton để tạo hàm cho các bảng tra
 43. Etabs - Vị trí tâm khối lượng và tâm cứng
 44. Lỗi không chọn được đối tượng
 45. Khắc phục lỗi đọc file MDB từ Etabs 2015
 46. KetcauSoft - Tùy biến Font và Layer
 47. Chỉ dẫn thiết kế sàn vượt nhịp lớn
 48. Tính toán cột bê tông cốt thép tiết diện tròn
 49. Bố trí móc cẩu cho cọc ép
 50. RCC - Điều khiển môi trường 3D
 51. Khắc phục lỗi không truy cập được Internet khi đăng ký các phần mềm trong AutoCAD
 52. Tính toán khả năng chịu cắt của liên kết bu lông cường độ cao
 53. Xác định chiều dài tính toán khi tính sức chịu tải theo vật liệu của Cọc
 54. Giá trị xuyên tiêu chuẩn SPT và mối quan hệ với các chỉ tiêu cơ lý khác
 55. Chia ảo sàn trong Etabs 2015
 56. Etabs 2015 - Cách tạo file mới với các khai báo thường dùng
 57. Khai báo tải trọng động đất bằng phổ trong Etabs 2015
 58. RCB - Điều chỉnh vị trí cắt thép bố sung
 59. Tổ hợp SRSS - Sự sai khác giữa tổ hợp tải trọng và tổ hợp nội lực
 60. RCC - Cường độ bê tông Rb bị lấy giảm đi do hệ số điều kiện làm việc
 61. AutoCAD - Chế độ in ảnh đính kèm có hoặc không có khung
 62. Etabs 2015 -Những tính năng mới nổi bật
 63. AutoCAD - Sửa lỗi phím Delete không hoạt động
 64. Etabs 2015 - Chức năng Copy và Dán dữ liệu cho phần tử
 65. Etabs - Chia phần tử Line tại vị trí giao cắt
 66. PBC - Lưu ý khi thay đổi thông số cọc
 67. Etabs 2015 - Chức năng Shell Uniform Load Sets
 68. Etabs 2015 - Khai báo bổ sung loại đường kính cho cốt thép
 69. Etabs 2015 - Khai báo số lượng Mode phân tích dao động
 70. RCC - Khai báo chiều dài làm việc thực tế của cột
 71. AutoCAD - Đặt layer mặc định cho HATCH
 72. Etabs - Phương pháp kiểm tra mô hình và đánh giá kết quả
 73. PFD - Xuất dữ liệu từ Etabs 2013
 74. RCBc - Xuất dữ liệu từ Etabs 2013
 75. AutoCAD - Giới thiệu chức năng SheetSet
 76. Etabs - So sánh các trường hợp gán tải trọng Gió
 77. AutoCAD - Đặt chế độ lưu file có định dạng thấp hơn
 78. AutoCAD - Làm gì khi command line trong CAD bị biến mất ?
 79. Revit - Family Level, DIM, Section phù hợp với phong cách Việt Nam
 80. Revit - Family TAG thép theo kiểu Việt Nam
 81. RCC - Xuất dữ liệu từ Etabs 2013
 82. SAFE - Sử dụng chế độ khóa đỉnh cột để hạn chế sai sót trong bài toán đài cọc lệch tâm
 83. Khắc phục lỗi không load được file DLL trong AutoCAD
 84. Ý nghĩa của hệ số xuất hiện khi thiết kế đài cọc
 85. Giá trị chuyển dịch tỉ đối được chuẩn hóa
 86. Thay đổi lệnh tắt của các phần mềm
 87. RCC - Quy ước về hệ trục tọa độ
 88. Không thiết lập tự động thêm liên kết khi chia ảo Vách trong Etabs
 89. Kiểm tra Vách phẳng theo giả thiết vùng biên chịu mô men
 90. RCC - Tính toán cốt thép theo chu vi và theo một phương
 91. Bài toán đài cọc lệch tâm, đài cọc dưới nhiều cột
 92. Lý thuyết tính toán ổn định cột vát theo TCVN
 93. Ý nghĩa của hệ số CF
 94. Modal Participating Mass Ratio và Effective Modal Mass
 95. AutoCAD.Net - Hãy để VBA yên nghỉ
 96. Etabs - Sử dụng các khai báo vật liệu và tiết diện từ file có sẵn
 97. Etabs - Tạo thêm hệ trục tọa độ
 98. Etabs - Ý nghĩa của hệ số Pattern Live Load Factor
 99. Phân phối lại nội lực cho dầm bê tông cốt thép
 100. KCS IFD - Tính toán với số liệu cường độ đất nền giả thiết
 101. Etabs 2013 - Lựa chọn các tổ hợp khi xuất nội lực
 102. SAFE - Chức năng chụp ảnh màn hình
 103. Những điểm mới trong tiêu chuẩn thiết kế móng cọc TCVN 10304:2014
 104. Thành phần động của tải trọng gió phụ thuộc như thế nào vào khối lượng của công trình
 105. Các tài liệu khác
 106. Cài đặt phần mềm KetcauSoft cho các phiên bản AutoCAD khác nhau
 107. Etabs - Khắc phục lỗi khi khai báo Diaphragm
 108. Lưu ý khi đặt đường dẫn cho phần mềm trong AutoCAD
 109. Tính toán độ võng của dầm theo TCVN
 110. Cài đặt menu của KetcauSoft trong AutoCAD
 111. Khi nào thì phải tính toán tải trọng Động đất
 112. Nét in theo định dạng của KetcauSoft
 113. Etabs - Bổ sung loại đường kính cốt thép
 114. Etabs - Hướng dẫn tính toán móng băng
 115. Trình cài đặt các phần mềm của KetcauSoft
 116. Cài đặt và đăng ký phần mềm PFDe
 117. Hướng dẫn tính toán móng cọc bằng phần mềm SAFE
 118. Chọn đơn vị trong Etabs 2013
 119. RCB - Chiều dài neo thép Dầm vào Cột, Vách
 120. Etabs - Nguyên nhân dẫn đến kết quả chu kỳ dao động của công trình quá lớn
 121. Etabs - Tránh lỗi quên đính kèm file txt chứa phổ phản ứng
 122. Lưu ý khi xuất file MDB
 123. Tất cả các đường dẫn phải là không dấu Tiếng Việt
 124. Hướng dẫn tính toán sàn bằng phần mềm SAFE
 125. Etabs 2013 - Xuất dữ liệu dạng dao động
 126. Chiều cao làm việc của cốt thép
 127. Tính toán diện tích cốt thép theo hàm lượng tối thiểu
 128. Cài đặt các phần mềm trong AutoCAD
 129. Cài đặt và đăng ký phần mềm RCS
 130. Cần phải cài đặt Net FrameWork 3.5 để sử dụng phần mềm của KetcauSoft
 131. AutoCAD - Hiệu chỉnh và cập nhật các hiệu chỉnh cho Block Attribute
 132. AutoCAD - Link dữ liệu giữa Excel và AutoCAD
 133. AutoCAD - Mở nhiều file bản vẽ trên 1 cửa sổ
 134. AutoCAD - Hiển thị thanh chọn chế độ Model - Layout
 135. AutoCAD - Sửa lỗi không thực hiện đượ lệnh Align
 136. Kiểm soát việc xác minh các file lisp và dll khi khởi động AutoCAD 2014
 137. Lỗi hiện thông báo Check Warnings khi tính toán Etabs
 138. AutoCAD - Sửa lỗi Text trong DIM bị nhảy kích thước khi Move hoặc Copy
 139. Tính toán tải trọng Gió tác dụng lên Nhà cao tầng theo TCVN
 140. So sánh giá trị thành phần Tĩnh và thành phần Động của tải trọng Gió
 141. Etabs - Giảm độ cứng của các cấu kiện Cột, Dầm, Vách
 142. Phương pháp xây dựng BDTT và tính toán diện tích cốt thép cho cấu kiện chịu nén LTX
 143. Chiều dài neo và nối cốt thép
 144. Lực ép lớn nhất và Lực ép nhỏ nhất của Cọc ép
 145. Etabs - Kiểm tra khả năng chịu lực của Vách
 146. Bảng Excel tính toán cốt thép Đài cọc từ nội lực có sẵn (Etabs, Safe)
 147. Etabs - Mở file của phiên bản cao hơn
 148. Kiểm tra điều kiện chuyển vị lệch tầng cho phép của nhà cao tầng
 149. Tính toán tải trọng Gió cho công trình có mặt bằng hình tròn
 150. Hướng dẫn lập bảng Excel thiết kế Đài cọc
 151. File lisp giúp cắt các phần Dầm giao nhau
 152. Tổ hợp tải trọng và tổ hợp nội lực
 153. Nội suy (Interpolation)
 154. AutoCAD - Sử dụng file lisp tạo lệnh tắt để chuyển nhanh Layer và gọi lệnh vẽ
 155. AutoCAD - Lệnh cắt DIM, dóng DIM và cách khắc phục lỗi nhảy DIM
 156. Tính toán diện tích cốt thép Sàn BTCT dựa vào nội lực từ Etabs
 157. Những mâu thuẫn khi phân tích kết cấu làm việc đồng thời với nền đất sử dụng phương pháp mô hình cọc bằng liên kết đàn hồi
 158. Chiều dài trung bình của thanh thép trong cấu kiện có mặt bằng hình tròn
 159. Tại sao diện tích cốt thép Cột ở tầng mái lại lớn hơn ở các tầng khác?
 160. Công nghệ sản xuất Panel bê tông ứng suất trước
 161. Móng mềm
 162. Hệ biến dạng đồng điệu
 163. Tâm cứng, tâm khối lượng, tâm hình học
 164. Khi nào thì cấu kiện được coi là Dầm
 165. Biểu đồ tương tác
 166. Hạn chế chuyển vị ngang cho nhà cao tầng bằng cách sử dụng Outtrigger
 167. Công nghệ thi công trong xây dựng cầu Phú Mỹ
 168. AutoCAD - Sửa lỗi không thực hiện được lệnh AppLoad
 169. Công nghệ thi công STUD cho Dầm thép
 170. Hệ số ứng xử
 171. Giả thiết tiết diện phẳng
 172. Phương pháp thiết kế theo trạng thái giới hạn
 173. Các đặc trưng cường độ của bê tông
 174. VB .NET - Đọc dữ liệu từ Etabs
 175. VB .NET - Xuất dữ liệu ra file Excel
 176. Shortening - Nguyên nhân, mâu thuẫn, và phương pháp hạn chế sai sót
 177. AutoCAD - Ứng dụng Xref trong thể hiện bản vẽ kết cấu
 178. AutoCAD - Hướng dẫn đóng gói hồ sơ bằng chức năng eTransmit
 179. Sự suy giảm độ cứng của kết cấu bê tông cốt thép
 180. Hàm lượng tối đa của cốt thép Dầm
 181. Nguyên lý tính toán giằng móng
 182. Etabs - Phân tích kết cấu theo mô hình làm việc đồng thời với nền đất
 183. Etabs - Import lưới cột từ file DXF của AutoCAD
 184. Etabs - Hướng dẫn thiết kế Vách
 185. Phương pháp xây dựng biểu đồ tương tác cho Cột tiết diện chữ nhật
 186. Vấn đề tối ưu trong thiết kế Móng cọc
 187. Tài liệu chuyên ngành
 188. Các tiêu chuẩn thiết kế Kết cấu
 189. Tính toán tải trọng Động đất theo TCXDVN 375:2006
 190. Tính toán cốt thép kép theo giới hạn định trước - Giải pháp cho Dầm chịu mô men lớn
 191. Dầm cao và Dầm chuyển (Deep beam and Transfer beam)


Các bài viết tham gia
 1. Phải xem xét trị số giới hạn chuyển vị ngang của kết cấu nhà cao tầng như thế nào