Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 209 643
Chia sẻ trang này
Hồ Việt Hùng

Các bài viết chính
 1. Một số câu hỏi về tổ hợp - phần 1 (tháng 4 năm 2019)
 2. SAFE - Tắt hiển thị hệ lưới ảo
 3. KSS - Ứng dụng quản lý STYLE của KetcauSoft
 4. Etabs - Khai báo sàn một phương
 5. Tra cứu hệ số khí động c bằng phần mềm KCS QuickC
 6. Tại sao SCT của cọc khi tính theo SNIP lại bé hơn so với Nhật bản rất nhiều
 7. Quy trình thiết kế kết cấu sử dụng phần mềm KetcauSoft
 8. Chiều dài tính toán của Cột
 9. AutoCad - Canh lề Text, copy nội dung Text
 10. AutoCad - Canh lề Text, copy nội dung Text
 11. KetcauSoft - Chuyển đổi hình thức sử dụng phần mềm
 12. Lấy dữ liệu tính móng từ SAP
 13. Etabs - Thiết lập chế độ End Length Offsets
 14. Kiểm tra điều kiện P-Delta
 15. Etabs - Thiết lập phân tích theo giai đoạn thi công
 16. Đăng ký dùng thử phần mềm KetcauSoft
 17. Etabs - Không xuất được ra file Access
 18. Tính toán sức chịu tải của cọc ép khi có khoan dẫn
 19. Cường độ tính toán của cốt thép CB500
 20. Xử lý bê tông vùng giao Cột và Dầm sàn như thế nào
 21. RCS - Thép mũ giữa 2 ô sàn có kích thước khác nhau
 22. AutoCAD - In hoặc không in một Layer
 23. Excel - Khai báo Trust Locations
 24. RCC - Thiết lập hàm lượng cốt thép giới hạn
 25. Diện tích tiết diện thực của Bu lông
 26. KetcauSoft - Lỗi đường dẫn không tồn tại
 27. Kiểm tra tỉ số nén theo TCVN 9386:2012
 28. Tạo hàm nội suy bằng Chart trong Excel
 29. KetcauSoft - Chiều dài nối chồng cốt thép
 30. Hàm lượng thép cọc khoan nhồi
 31. KetcauSoft - Danh sách các lệnh trong AutoCAD
 32. Etabs - Tra cứu tài liệu về lý thuyết tính toán
 33. KetcauSoft - Sửa lỗi Invalid Input cho các phần mềm PFDe và SFD
 34. Thiết lập chung cho các phần mềm KetcauSoft
 35. RCBc - Thiết lập mác thép cho cốt đai
 36. Tekla - Hướng dẫn tạo Custom Component
 37. KetcauSoft - Sửa lỗi giao diện phần mềm
 38. KCS KTV - Vẽ Vách phẳng có cốt thép tập trung ở 2 đầu
 39. RCBc - Số nhánh cốt thép đai của dầm
 40. RCB, RCBc - Thiết lập số lượng cốt thép cho Dầm
 41. Các bước cài đặt phần mềm KetcauSoft
 42. AutoCAD - Hiển thị thanh File Tabs
 43. Bố trí khe nhiệt cho kết cấu công trình
 44. KetcauSoft - Lỗi không xuất được file Excel
 45. Sức chịu tải thiết kế và Sức chịu tải cực hạn của cọc
 46. SAFE - Xem tải trọng đầu cọc và Copy hình ảnh vào file Excel
 47. RCS - Vẽ thép mũ cho ô sàn ở biên
 48. Tác dụng của sàn Opening trong Etabs
 49. Mô hình hóa cầu thang trong Etabs
 50. Cập nhật phần mềm của KetcauSoft
 51. Bài toán thiết kế móng cọc lệch tâm
 52. Etabs - Thiết lập chế độ phân tích theo 3D hoặc theo từng phương
 53. PBC - Hệ số điều chỉnh sức chịu tải của cọc
 54. Nên thiết kế cột trong nhà công nghiệp 1 tầng như thế nào
 55. Tải trọng gió - Công thức xác định hệ số K và hệ số áp lực động
 56. SAFE - Update tải trọng chân cột khi sơ đồ Etabs thay đổi
 57. Etabs - Chuyển chế độ hiển thị sang style đen trắng
 58. Áp dụng nội suy Newton để tạo hàm cho các bảng tra
 59. Etabs - Vị trí tâm khối lượng và tâm cứng
 60. Lỗi không chọn được đối tượng
 61. Khắc phục lỗi đọc file MDB từ Etabs 2015
 62. KetcauSoft - Tùy biến Font và Layer
 63. Chỉ dẫn thiết kế sàn vượt nhịp lớn
 64. Tính toán cột bê tông cốt thép tiết diện tròn
 65. Bố trí móc cẩu cho cọc ép
 66. RCC - Điều khiển môi trường 3D
 67. Khắc phục lỗi không truy cập được Internet khi đăng ký các phần mềm trong AutoCAD
 68. Tính toán khả năng chịu cắt của liên kết bu lông cường độ cao
 69. Xác định chiều dài tính toán khi tính sức chịu tải theo vật liệu của Cọc
 70. Giá trị xuyên tiêu chuẩn SPT và mối quan hệ với các chỉ tiêu cơ lý khác
 71. Chia ảo sàn trong Etabs 2015
 72. Etabs 2015 - Cách tạo file mới với các khai báo thường dùng
 73. Khai báo tải trọng động đất bằng phổ trong Etabs 2015
 74. RCB - Điều chỉnh vị trí cắt thép bố sung
 75. Tổ hợp SRSS - Sự sai khác giữa tổ hợp tải trọng và tổ hợp nội lực
 76. RCC - Cường độ bê tông Rb bị lấy giảm đi do hệ số điều kiện làm việc
 77. AutoCAD - Chế độ in ảnh đính kèm có hoặc không có khung
 78. Etabs 2015 -Những tính năng mới nổi bật
 79. AutoCAD - Sửa lỗi phím Delete không hoạt động
 80. Etabs 2015 - Chức năng Copy và Dán dữ liệu cho phần tử
 81. Etabs - Chia phần tử Line tại vị trí giao cắt
 82. PBC - Lưu ý khi thay đổi thông số cọc
 83. Etabs 2015 - Chức năng Shell Uniform Load Sets
 84. Etabs 2015 - Khai báo bổ sung loại đường kính cho cốt thép
 85. Etabs 2015 - Khai báo số lượng Mode phân tích dao động
 86. RCC - Khai báo chiều dài làm việc thực tế của cột
 87. AutoCAD - Đặt layer mặc định cho HATCH
 88. Etabs - Phương pháp kiểm tra mô hình và đánh giá kết quả
 89. PFD - Xuất dữ liệu từ Etabs 2013
 90. RCBc - Xuất dữ liệu từ Etabs 2013
 91. AutoCAD - Giới thiệu chức năng SheetSet
 92. Etabs - So sánh các trường hợp gán tải trọng Gió
 93. AutoCAD - Đặt chế độ lưu file có định dạng thấp hơn
 94. AutoCAD - Làm gì khi command line trong CAD bị biến mất ?
 95. Revit - Family Level, DIM, Section phù hợp với phong cách Việt Nam
 96. Revit - Family TAG thép theo kiểu Việt Nam
 97. RCC - Xuất dữ liệu từ Etabs 2013
 98. SAFE - Sử dụng chế độ khóa đỉnh cột để hạn chế sai sót trong bài toán đài cọc lệch tâm
 99. Khắc phục lỗi không load được file DLL trong AutoCAD
 100. Ý nghĩa của hệ số xuất hiện khi thiết kế đài cọc
 101. Giá trị chuyển dịch tỉ đối được chuẩn hóa
 102. Thay đổi lệnh tắt của các phần mềm
 103. RCC - Quy ước về hệ trục tọa độ
 104. Không thiết lập tự động thêm liên kết khi chia ảo Vách trong Etabs
 105. Kiểm tra Vách phẳng theo giả thiết vùng biên chịu mô men
 106. RCC - Tính toán cốt thép theo chu vi và theo một phương
 107. Bài toán đài cọc lệch tâm, đài cọc dưới nhiều cột
 108. Lý thuyết tính toán ổn định cột vát theo TCVN
 109. Ý nghĩa của hệ số CF
 110. Modal Participating Mass Ratio và Effective Modal Mass
 111. AutoCAD.Net - Hãy để VBA yên nghỉ
 112. Etabs - Sử dụng các khai báo vật liệu và tiết diện từ file có sẵn
 113. Etabs - Tạo thêm hệ trục tọa độ
 114. Etabs - Ý nghĩa của hệ số Pattern Live Load Factor
 115. Phân phối lại nội lực cho dầm bê tông cốt thép
 116. KCS IFD - Tính toán với số liệu cường độ đất nền giả thiết
 117. Etabs 2013 - Lựa chọn các tổ hợp khi xuất nội lực
 118. SAFE - Chức năng chụp ảnh màn hình
 119. Những điểm mới trong tiêu chuẩn thiết kế móng cọc TCVN 10304:2014
 120. Thành phần động của tải trọng gió phụ thuộc như thế nào vào khối lượng của công trình
 121. Các tài liệu khác
 122. Cài đặt phần mềm KetcauSoft cho các phiên bản AutoCAD khác nhau
 123. Etabs - Khắc phục lỗi khi khai báo Diaphragm
 124. Lưu ý khi đặt đường dẫn cho phần mềm trong AutoCAD
 125. Tính toán độ võng của dầm theo TCVN
 126. Cài đặt menu của KetcauSoft trong AutoCAD
 127. Khi nào thì phải tính toán tải trọng Động đất
 128. Nét in theo định dạng của KetcauSoft
 129. Etabs - Bổ sung loại đường kính cốt thép
 130. Etabs - Hướng dẫn tính toán móng băng
 131. Trình cài đặt các phần mềm của KetcauSoft
 132. Cài đặt và đăng ký phần mềm PFDe
 133. Hướng dẫn tính toán móng cọc bằng phần mềm SAFE
 134. Chọn đơn vị trong Etabs 2013
 135. RCB - Chiều dài neo thép Dầm vào Cột, Vách
 136. Etabs - Nguyên nhân dẫn đến kết quả chu kỳ dao động của công trình quá lớn
 137. Etabs - Tránh lỗi quên đính kèm file txt chứa phổ phản ứng
 138. Lưu ý khi xuất file MDB
 139. Tất cả các đường dẫn phải là không dấu Tiếng Việt
 140. Hướng dẫn tính toán sàn bằng phần mềm SAFE
 141. Etabs 2013 - Xuất dữ liệu dạng dao động
 142. Chiều cao làm việc của cốt thép
 143. Tính toán diện tích cốt thép theo hàm lượng tối thiểu
 144. Cài đặt các phần mềm trong AutoCAD
 145. Cài đặt và đăng ký phần mềm RCS
 146. Cần phải cài đặt Net FrameWork 3.5 để sử dụng phần mềm của KetcauSoft
 147. AutoCAD - Hiệu chỉnh và cập nhật các hiệu chỉnh cho Block Attribute
 148. AutoCAD - Link dữ liệu giữa Excel và AutoCAD
 149. AutoCAD - Mở nhiều file bản vẽ trên 1 cửa sổ
 150. AutoCAD - Hiển thị thanh chọn chế độ Model - Layout
 151. AutoCAD - Sửa lỗi không thực hiện đượ lệnh Align
 152. Kiểm soát việc xác minh các file lisp và dll khi khởi động AutoCAD 2014
 153. Lỗi hiện thông báo Check Warnings khi tính toán Etabs
 154. AutoCAD - Sửa lỗi Text trong DIM bị nhảy kích thước khi Move hoặc Copy
 155. Tính toán tải trọng Gió tác dụng lên Nhà cao tầng theo TCVN
 156. So sánh giá trị thành phần Tĩnh và thành phần Động của tải trọng Gió
 157. Etabs - Giảm độ cứng của các cấu kiện Cột, Dầm, Vách
 158. Phương pháp xây dựng BDTT và tính toán diện tích cốt thép cho cấu kiện chịu nén LTX
 159. Chiều dài neo và nối cốt thép
 160. Lực ép lớn nhất và Lực ép nhỏ nhất của Cọc ép
 161. Etabs - Kiểm tra khả năng chịu lực của Vách
 162. Bảng Excel tính toán cốt thép Đài cọc từ nội lực có sẵn (Etabs, Safe)
 163. Etabs - Mở file của phiên bản cao hơn
 164. Kiểm tra điều kiện chuyển vị lệch tầng cho phép của nhà cao tầng
 165. Tính toán tải trọng Gió cho công trình có mặt bằng hình tròn
 166. Hướng dẫn lập bảng Excel thiết kế Đài cọc
 167. File lisp giúp cắt các phần Dầm giao nhau
 168. Tổ hợp tải trọng và tổ hợp nội lực
 169. Nội suy (Interpolation)
 170. AutoCAD - Sử dụng file lisp tạo lệnh tắt để chuyển nhanh Layer và gọi lệnh vẽ
 171. AutoCAD - Lệnh cắt DIM, dóng DIM và cách khắc phục lỗi nhảy DIM
 172. Tính toán diện tích cốt thép Sàn BTCT dựa vào nội lực từ Etabs
 173. Những mâu thuẫn khi phân tích kết cấu làm việc đồng thời với nền đất sử dụng phương pháp mô hình cọc bằng liên kết đàn hồi
 174. Chiều dài trung bình của thanh thép trong cấu kiện có mặt bằng hình tròn
 175. Tại sao diện tích cốt thép Cột ở tầng mái lại lớn hơn ở các tầng khác?
 176. Công nghệ sản xuất Panel bê tông ứng suất trước
 177. Móng mềm
 178. Hệ biến dạng đồng điệu
 179. Tâm cứng, tâm khối lượng, tâm hình học
 180. Khi nào thì cấu kiện được coi là Dầm
 181. Biểu đồ tương tác
 182. Hạn chế chuyển vị ngang cho nhà cao tầng bằng cách sử dụng Outtrigger
 183. Công nghệ thi công trong xây dựng cầu Phú Mỹ
 184. AutoCAD - Sửa lỗi không thực hiện được lệnh AppLoad
 185. Công nghệ thi công STUD cho Dầm thép
 186. Hệ số ứng xử
 187. Giả thiết tiết diện phẳng
 188. Phương pháp thiết kế theo trạng thái giới hạn
 189. Các đặc trưng cường độ của bê tông
 190. VB .NET - Đọc dữ liệu từ Etabs
 191. VB .NET - Xuất dữ liệu ra file Excel
 192. Shortening - Nguyên nhân, mâu thuẫn, và phương pháp hạn chế sai sót
 193. AutoCAD - Ứng dụng Xref trong thể hiện bản vẽ kết cấu
 194. AutoCAD - Hướng dẫn đóng gói hồ sơ bằng chức năng eTransmit
 195. Sự suy giảm độ cứng của kết cấu bê tông cốt thép
 196. Hàm lượng tối đa của cốt thép Dầm
 197. Nguyên lý tính toán giằng móng
 198. Etabs - Phân tích kết cấu theo mô hình làm việc đồng thời với nền đất
 199. Etabs - Import lưới cột từ file DXF của AutoCAD
 200. Etabs - Hướng dẫn thiết kế Vách
 201. Phương pháp xây dựng biểu đồ tương tác cho Cột tiết diện chữ nhật
 202. Vấn đề tối ưu trong thiết kế Móng cọc
 203. Tài liệu chuyên ngành
 204. Các tiêu chuẩn thiết kế Kết cấu
 205. Tính toán tải trọng Động đất theo TCXDVN 375:2006
 206. Tính toán cốt thép kép theo giới hạn định trước - Giải pháp cho Dầm chịu mô men lớn
 207. Dầm cao và Dầm chuyển (Deep beam and Transfer beam)


Các bài viết tham gia
 1. Phải xem xét trị số giới hạn chuyển vị ngang của kết cấu nhà cao tầng như thế nào