Số lượt truy cập

    Tất cả: 6 370 770
Chia sẻ trang này
Hồ Việt Hùng

Các bài viết chính
 1. Lấy dữ liệu tính móng từ SAP
 2. Etabs - Thiết lập chế độ End Length Offsets
 3. Kiểm tra điều kiện P-Delta
 4. Etabs - Thiết lập phân tích theo giai đoạn thi công
 5. Đăng ký dùng thử phần mềm KetcauSoft
 6. Etabs - Không xuất được ra file Access
 7. Tính toán sức chịu tải của cọc ép khi có khoan dẫn
 8. Cường độ tính toán của cốt thép CB500
 9. Xử lý bê tông vùng giao Cột và Dầm sàn như thế nào
 10. RCS - Thép mũ giữa 2 ô sàn có kích thước khác nhau
 11. AutoCAD - In hoặc không in một Layer
 12. Excel - Khai báo Trust Locations
 13. RCC - Thiết lập hàm lượng cốt thép giới hạn
 14. Diện tích tiết diện thực của Bu lông
 15. KetcauSoft - Lỗi đường dẫn không tồn tại
 16. Kiểm tra tỉ số nén theo TCVN 9386:2012
 17. Tạo hàm nội suy bằng Chart trong Excel
 18. KetcauSoft - Chiều dài nối chồng cốt thép
 19. Hàm lượng thép cọc khoan nhồi
 20. KetcauSoft - Danh sách các lệnh trong AutoCAD
 21. Etabs - Tra cứu tài liệu về lý thuyết tính toán
 22. KetcauSoft - Sửa lỗi Invalid Input cho các phần mềm PFDe và SFD
 23. Thiết lập chung cho các phần mềm KetcauSoft
 24. RCBc - Thiết lập mác thép cho cốt đai
 25. Tekla - Hướng dẫn tạo Custom Component
 26. KetcauSoft - Sửa lỗi giao diện phần mềm
 27. KCS KTV - Vẽ Vách phẳng có cốt thép tập trung ở 2 đầu
 28. RCBc - Số nhánh cốt thép đai của dầm
 29. RCB, RCBc - Thiết lập số lượng cốt thép cho Dầm
 30. Các bước cài đặt phần mềm KetcauSoft
 31. AutoCAD - Hiển thị thanh File Tabs
 32. Bố trí khe nhiệt cho kết cấu công trình
 33. KetcauSoft - Lỗi không xuất được file Excel
 34. Sức chịu tải thiết kế và Sức chịu tải cực hạn của cọc
 35. SAFE - Xem tải trọng đầu cọc và Copy hình ảnh vào file Excel
 36. RCS - Vẽ thép mũ cho ô sàn ở biên
 37. Tác dụng của sàn Opening trong Etabs
 38. Mô hình hóa cầu thang trong Etabs
 39. Cập nhật phần mềm của KetcauSoft
 40. Bài toán thiết kế móng cọc lệch tâm
 41. Etabs - Thiết lập chế độ phân tích theo 3D hoặc theo từng phương
 42. PBC - Hệ số điều chỉnh sức chịu tải của cọc
 43. Nên thiết kế cột trong nhà công nghiệp 1 tầng như thế nào
 44. Tải trọng gió - Công thức xác định hệ số K và hệ số áp lực động
 45. SAFE - Update tải trọng chân cột khi sơ đồ Etabs thay đổi
 46. Etabs - Chuyển chế độ hiển thị sang style đen trắng
 47. Áp dụng nội suy Newton để tạo hàm cho các bảng tra
 48. Etabs - Vị trí tâm khối lượng và tâm cứng
 49. Lỗi không chọn được đối tượng
 50. Khắc phục lỗi đọc file MDB từ Etabs 2015
 51. KetcauSoft - Tùy biến Font và Layer
 52. Chỉ dẫn thiết kế sàn vượt nhịp lớn
 53. Tính toán cột bê tông cốt thép tiết diện tròn
 54. Bố trí móc cẩu cho cọc ép
 55. RCC - Điều khiển môi trường 3D
 56. Khắc phục lỗi không truy cập được Internet khi đăng ký các phần mềm trong AutoCAD
 57. Tính toán khả năng chịu cắt của liên kết bu lông cường độ cao
 58. Xác định chiều dài tính toán khi tính sức chịu tải theo vật liệu của Cọc
 59. Giá trị xuyên tiêu chuẩn SPT và mối quan hệ với các chỉ tiêu cơ lý khác
 60. Chia ảo sàn trong Etabs 2015
 61. Etabs 2015 - Cách tạo file mới với các khai báo thường dùng
 62. Khai báo tải trọng động đất bằng phổ trong Etabs 2015
 63. RCB - Điều chỉnh vị trí cắt thép bố sung
 64. Tổ hợp SRSS - Sự sai khác giữa tổ hợp tải trọng và tổ hợp nội lực
 65. RCC - Cường độ bê tông Rb bị lấy giảm đi do hệ số điều kiện làm việc
 66. AutoCAD - Chế độ in ảnh đính kèm có hoặc không có khung
 67. Etabs 2015 -Những tính năng mới nổi bật
 68. AutoCAD - Sửa lỗi phím Delete không hoạt động
 69. Etabs 2015 - Chức năng Copy và Dán dữ liệu cho phần tử
 70. Etabs - Chia phần tử Line tại vị trí giao cắt
 71. PBC - Lưu ý khi thay đổi thông số cọc
 72. Etabs 2015 - Chức năng Shell Uniform Load Sets
 73. Etabs 2015 - Khai báo bổ sung loại đường kính cho cốt thép
 74. Etabs 2015 - Khai báo số lượng Mode phân tích dao động
 75. RCC - Khai báo chiều dài làm việc thực tế của cột
 76. AutoCAD - Đặt layer mặc định cho HATCH
 77. Etabs - Phương pháp kiểm tra mô hình và đánh giá kết quả
 78. PFD - Xuất dữ liệu từ Etabs 2013
 79. RCBc - Xuất dữ liệu từ Etabs 2013
 80. AutoCAD - Giới thiệu chức năng SheetSet
 81. Etabs - So sánh các trường hợp gán tải trọng Gió
 82. AutoCAD - Đặt chế độ lưu file có định dạng thấp hơn
 83. AutoCAD - Làm gì khi command line trong CAD bị biến mất ?
 84. Revit - Family Level, DIM, Section phù hợp với phong cách Việt Nam
 85. Revit - Family TAG thép theo kiểu Việt Nam
 86. RCC - Xuất dữ liệu từ Etabs 2013
 87. SAFE - Sử dụng chế độ khóa đỉnh cột để hạn chế sai sót trong bài toán đài cọc lệch tâm
 88. Khắc phục lỗi không load được file DLL trong AutoCAD
 89. Ý nghĩa của hệ số xuất hiện khi thiết kế đài cọc
 90. Giá trị chuyển dịch tỉ đối được chuẩn hóa
 91. Thay đổi lệnh tắt của các phần mềm
 92. RCC - Quy ước về hệ trục tọa độ
 93. Không thiết lập tự động thêm liên kết khi chia ảo Vách trong Etabs
 94. Kiểm tra Vách phẳng theo giả thiết vùng biên chịu mô men
 95. RCC - Tính toán cốt thép theo chu vi và theo một phương
 96. Bài toán đài cọc lệch tâm, đài cọc dưới nhiều cột
 97. Lý thuyết tính toán ổn định cột vát theo TCVN
 98. Ý nghĩa của hệ số CF
 99. Modal Participating Mass Ratio và Effective Modal Mass
 100. AutoCAD.Net - Hãy để VBA yên nghỉ
 101. Etabs - Sử dụng các khai báo vật liệu và tiết diện từ file có sẵn
 102. Etabs - Tạo thêm hệ trục tọa độ
 103. Etabs - Ý nghĩa của hệ số Pattern Live Load Factor
 104. Phân phối lại nội lực cho dầm bê tông cốt thép
 105. KCS IFD - Tính toán với số liệu cường độ đất nền giả thiết
 106. Etabs 2013 - Lựa chọn các tổ hợp khi xuất nội lực
 107. SAFE - Chức năng chụp ảnh màn hình
 108. Những điểm mới trong tiêu chuẩn thiết kế móng cọc TCVN 10304:2014
 109. Thành phần động của tải trọng gió phụ thuộc như thế nào vào khối lượng của công trình
 110. Các tài liệu khác
 111. Cài đặt phần mềm KetcauSoft cho các phiên bản AutoCAD khác nhau
 112. Etabs - Khắc phục lỗi khi khai báo Diaphragm
 113. Lưu ý khi đặt đường dẫn cho phần mềm trong AutoCAD
 114. Tính toán độ võng của dầm theo TCVN
 115. Cài đặt menu của KetcauSoft trong AutoCAD
 116. Khi nào thì phải tính toán tải trọng Động đất
 117. Nét in theo định dạng của KetcauSoft
 118. Etabs - Bổ sung loại đường kính cốt thép
 119. Etabs - Hướng dẫn tính toán móng băng
 120. Trình cài đặt các phần mềm của KetcauSoft
 121. Cài đặt và đăng ký phần mềm PFDe
 122. Hướng dẫn tính toán móng cọc bằng phần mềm SAFE
 123. Chọn đơn vị trong Etabs 2013
 124. RCB - Chiều dài neo thép Dầm vào Cột, Vách
 125. Etabs - Nguyên nhân dẫn đến kết quả chu kỳ dao động của công trình quá lớn
 126. Etabs - Tránh lỗi quên đính kèm file txt chứa phổ phản ứng
 127. Lưu ý khi xuất file MDB
 128. Tất cả các đường dẫn phải là không dấu Tiếng Việt
 129. Hướng dẫn tính toán sàn bằng phần mềm SAFE
 130. Etabs 2013 - Xuất dữ liệu dạng dao động
 131. Chiều cao làm việc của cốt thép
 132. Tính toán diện tích cốt thép theo hàm lượng tối thiểu
 133. Cài đặt các phần mềm trong AutoCAD
 134. Cài đặt và đăng ký phần mềm RCS
 135. Cần phải cài đặt Net FrameWork 3.5 để sử dụng phần mềm của KetcauSoft
 136. AutoCAD - Hiệu chỉnh và cập nhật các hiệu chỉnh cho Block Attribute
 137. AutoCAD - Link dữ liệu giữa Excel và AutoCAD
 138. AutoCAD - Mở nhiều file bản vẽ trên 1 cửa sổ
 139. AutoCAD - Hiển thị thanh chọn chế độ Model - Layout
 140. AutoCAD - Sửa lỗi không thực hiện đượ lệnh Align
 141. Kiểm soát việc xác minh các file lisp và dll khi khởi động AutoCAD 2014
 142. Lỗi hiện thông báo Check Warnings khi tính toán Etabs
 143. AutoCAD - Sửa lỗi Text trong DIM bị nhảy kích thước khi Move hoặc Copy
 144. Tính toán tải trọng Gió tác dụng lên Nhà cao tầng theo TCVN
 145. So sánh giá trị thành phần Tĩnh và thành phần Động của tải trọng Gió
 146. Etabs - Giảm độ cứng của các cấu kiện Cột, Dầm, Vách
 147. Phương pháp xây dựng BDTT và tính toán diện tích cốt thép cho cấu kiện chịu nén LTX
 148. Chiều dài neo và nối cốt thép
 149. Lực ép lớn nhất và Lực ép nhỏ nhất của Cọc ép
 150. Etabs - Kiểm tra khả năng chịu lực của Vách
 151. Bảng Excel tính toán cốt thép Đài cọc từ nội lực có sẵn (Etabs, Safe)
 152. Etabs - Mở file của phiên bản cao hơn
 153. Kiểm tra điều kiện chuyển vị lệch tầng cho phép của nhà cao tầng
 154. Tính toán tải trọng Gió cho công trình có mặt bằng hình tròn
 155. Hướng dẫn lập bảng Excel thiết kế Đài cọc
 156. File lisp giúp cắt các phần Dầm giao nhau
 157. Tổ hợp tải trọng và tổ hợp nội lực
 158. Nội suy (Interpolation)
 159. AutoCAD - Sử dụng file lisp tạo lệnh tắt để chuyển nhanh Layer và gọi lệnh vẽ
 160. AutoCAD - Lệnh cắt DIM, dóng DIM và cách khắc phục lỗi nhảy DIM
 161. Tính toán diện tích cốt thép Sàn BTCT dựa vào nội lực từ Etabs
 162. Những mâu thuẫn khi phân tích kết cấu làm việc đồng thời với nền đất sử dụng phương pháp mô hình cọc bằng liên kết đàn hồi
 163. Chiều dài trung bình của thanh thép trong cấu kiện có mặt bằng hình tròn
 164. Tại sao diện tích cốt thép Cột ở tầng mái lại lớn hơn ở các tầng khác?
 165. Công nghệ sản xuất Panel bê tông ứng suất trước
 166. Móng mềm
 167. Hệ biến dạng đồng điệu
 168. Tâm cứng, tâm khối lượng, tâm hình học
 169. Khi nào thì cấu kiện được coi là Dầm
 170. Biểu đồ tương tác
 171. Hạn chế chuyển vị ngang cho nhà cao tầng bằng cách sử dụng Outtrigger
 172. Công nghệ thi công trong xây dựng cầu Phú Mỹ
 173. AutoCAD - Sửa lỗi không thực hiện được lệnh AppLoad
 174. Công nghệ thi công STUD cho Dầm thép
 175. Hệ số ứng xử
 176. Giả thiết tiết diện phẳng
 177. Phương pháp thiết kế theo trạng thái giới hạn
 178. Các đặc trưng cường độ của bê tông
 179. VB .NET - Đọc dữ liệu từ Etabs
 180. VB .NET - Xuất dữ liệu ra file Excel
 181. Shortening - Nguyên nhân, mâu thuẫn, và phương pháp hạn chế sai sót
 182. AutoCAD - Ứng dụng Xref trong thể hiện bản vẽ kết cấu
 183. AutoCAD - Hướng dẫn đóng gói hồ sơ bằng chức năng eTransmit
 184. Sự suy giảm độ cứng của kết cấu bê tông cốt thép
 185. Hàm lượng tối đa của cốt thép Dầm
 186. Nguyên lý tính toán giằng móng
 187. Etabs - Phân tích kết cấu theo mô hình làm việc đồng thời với nền đất
 188. Etabs - Import lưới cột từ file DXF của AutoCAD
 189. Etabs - Hướng dẫn thiết kế Vách
 190. Phương pháp xây dựng biểu đồ tương tác cho Cột tiết diện chữ nhật
 191. Vấn đề tối ưu trong thiết kế Móng cọc
 192. Tài liệu chuyên ngành
 193. Các tiêu chuẩn thiết kế Kết cấu
 194. Tính toán tải trọng Động đất theo TCXDVN 375:2006
 195. Tính toán cốt thép kép theo giới hạn định trước - Giải pháp cho Dầm chịu mô men lớn
 196. Dầm cao và Dầm chuyển (Deep beam and Transfer beam)


Các bài viết tham gia
 1. Phải xem xét trị số giới hạn chuyển vị ngang của kết cấu nhà cao tầng như thế nào